07 ARCHITECTEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 07 ARCHITECTEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.350.688

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 03.07.2014 14276-0146-009
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 24.06.2013 13214-0268-009
16/10/2012
s

I~

Mut Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR

0 9 -10-GISCH STS+,

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Doorniksewijk 189 bus 02, 8500 KORTRIJK

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belgeIngevolge beslissing van de zaakvoerder de dato 14/09/2012 dat de zetel van de vennootschap verplaats werd naar 8510 Marke, Engelse Wandeling 70.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSELHugo SNOECK,

zaakvoerderOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Onder'nemingsnr : 0894.350.688 Benaming

(voluit) : 07 ARCHITECTEN

(verkort) :

*12170869*

111111 HIM

S

BEL

2012

' .TSSLAa

BELGE

21, 09, 2012

riEGHTB KO~Kft}5A HANDEL

NEERGELEGD

24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 20.07.2012 12317-0229-009
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 30.08.2011 11499-0103-009
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 27.08.2010 10484-0207-009
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 16.07.2009 09435-0260-009
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 18.08.2015 15439-0380-009

Coordonnées
07 ARCHITECTEN

Adresse
ENGELSE WANDELING 70 8510 MARKE

Code postal : 8510
Localité : Marke
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande