28-EAT EN SLEEP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 28-EAT EN SLEEP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 820.373.738

Publication

25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 19.08.2014 14435-0527-014
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 20.08.2013 13440-0147-015
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.08.2012 12496-0524-015
06/08/2012
A Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

be 1 I!III1H 1111111! II LI II 11111111

a *12137999*

Bi

stk"Ondernemingsnr : 0820.373.738 Benaming

(voluit) : 28-eat en sleep

(verkort) :

i\leergelegii ter griffie van 6l rechtbank van koophand ai Brugge - afdek , te Oostende

6 J U, 242

r

Griffie (:e urr(r(er

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Rembertlaan 28 te 8820 Torhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bekrachtiging onbezoldigd mandaat

Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 30/06/2012 gehouden ten zetel werd met nparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 30)0612012 dat het mandaat van volgende zaakvoerder onbezoldigd is :

- De Heer Desmet Luc , wonende in de Sint-Rembertlaan 28 te 8820 Torhout.

Getekend,

De Heer Desmet Luc

Zaakvoerder

X

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/05/2012
~.r

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vc

behc aar Bel' Staa"

121 iOndernemingsnr : 0820.373.738 Benaming

(voluit) : 28-eat en sleep (verkort) :

iveaergetegti ter gaffa rechtbank van kro " 1a1 Brugge  af

op 1 0

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Sint Rembertlaan 28 te 8820 Torhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/10/2010 gehouden ten zetel werd met nparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 01/10/2010 te benoemen tot zaakvoerder

- De Heer Desmet Tom, wonende in de Viaanderenlaan 64 te 8530 Harelbeke. Die bij deze zijn mandaat aanvaardt.

Getekend,

De Heer Desmet Luc

Zaakvoerder

X

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.07.2011, NGL 30.08.2011 11492-0274-014
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 29.05.2015 15139-0525-014

Coordonnées
28-EAT EN SLEEP

Adresse
SINT-REMBERTLAAN 28 8820 TORHOUT

Code postal : 8820
Localité : TORHOUT
Commune : TORHOUT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande