2BSECURE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2BSECURE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 892.864.214

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 26.06.2014 14219-0017-010
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 26.07.2013 13353-0119-010
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 04.07.2012 12254-0403-010
29/09/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" 11147190*

1

V, be hi

aai

Bel Staa"

MONDIIR~RTINLG~

2119- 2G1

BELGISCH STAATSBLAD

BESTUUR.

Ondernemingsnr : 0892.864.214

Benaming

(voluit) : 2BSECURE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kruisstraat 15 te 8600 Diksmuide

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Op de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA 2BSECURE van 16 september 2011, gehouden op de zetel van de vennootschap, werd besloten:

De maatschappelijke zetel wordt, met ingang vanaf heden, overgebracht van Kruisstraat 15 te 8600 Diksmuide naar Ganzenstraat 2 te 8600 Diksmuide.

Gedaan te Diksmuide, 16 september 2011.

Van Opstal Joachim

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011- Annexes du Moniteur belge

30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 28.06.2011 11216-0189-010
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 05.07.2010 10269-0239-010
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 24.07.2009 09470-0072-010

Coordonnées
2BSECURE

Adresse
GANZENSTRAAT 2 8600 DIKSMUIDE

Code postal : 8600
Localité : DIKSMUIDE
Commune : DIKSMUIDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande