2CARE4

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2CARE4
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 821.196.555

Publication

15/10/2012
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,ieuergetegd ter gritFie van cle rechtbank van koophandel

Brugge  afdeli " . e Oosteva

op 0.4 OK 012

Griffie Oe gtlfT'F%

Ondernemingsnr : 0821.196.555 Benaming

(voluit) : 2CARE4

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Kastanjelaan 26, 8400 Oostende

Onderroer" akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel van de buitengewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 01/0912012

Met nparigheid van stemmen werd volgend agendpunt goedgekeurd ;

- de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar de Derbylaan 17, 8400 Oostende

Na lezing wordt de vergadering geheven.

Oostende

Nathalie Vannecke

Zaakvoerder

IIII IIVIIIIIII Illld

*12169912*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 27.08.2012 12517-0570-010
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 31.08.2011 11509-0011-009
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 27.08.2015 15530-0409-010
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.08.2016, NGL 26.08.2016 16501-0014-009

Coordonnées
2CARE4

Adresse
DERBYLAAN 17 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande