2D PARTNERS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2D PARTNERS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.589.279

Publication

27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 03.12.2013, NGL 26.02.2014 14049-0061-014
09/01/2014
y Mod wad tt.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neuergeieg ter grilfbe VIA ee rechtbank van koophandel Brugge - aftlellng ta ()omet 0D

" Ondememingsnr : 0479.589.279

Benaming

(voluit) : 2D Partners

(verkort) :

uhII iA

" 1901 257'

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : J. Casselaan 18-20 bus 0701, 8430 Middelkerke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerders

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2 december 2013 werden bij npgrigheid van stemmen volgende benoemingen beslist.

- mevrouw De Winter Marie-Rose, J. Casselaan 18-20 bus 0701, 8430 Middelkerke, wordt benoemd als

zaaKvoerder met ingang van 1 januari 2013;

- de heer Dauxois Andr, La Rivire Building, Appartment 1207, Porto Arabia 19, The Pearl Qatar, Doha,

Qatar, wordt benoemd als zaakvoerder met ingang van 1 januari 2013.

De mandaten als zaakvoerder zijn onbezoldigd.

Zaakvoerder

De Winter Marie-Rose

Op de laatste blz. van l.ui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 04.12.2012, NGL 28.02.2013 13049-0490-012
28/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 06.12.2011, NGL 27.02.2012 12044-0513-012
02/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 07.12.2010, NGL 28.02.2011 11044-0517-012
23/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 22.12.2009, NGL 18.02.2010 10047-0183-012
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 02.12.2008, NGL 12.02.2009 09041-0067-012
04/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 02.12.2007, NGL 27.02.2008 08056-0132-013
02/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 05.12.2006, NGL 28.02.2007 07060-2993-012
04/04/2006 : BLA125281
03/03/2006 : BLA125281
03/02/2005 : BLA125281
27/02/2003 : BLA125281
07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 01.12.2015, NGL 26.02.2016 16054-0570-013

Coordonnées
2D PARTNERS

Adresse
J. CASSELAAN 18-20, BUS 0701 8430 MIDDELKERKE

Code postal : 8430
Localité : MIDDELKERKE
Commune : MIDDELKERKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande