2OPTIMIZE

Société en commandite simple


Dénomination : 2OPTIMIZE
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 889.950.947

Publication

03/12/2012
= Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0889.950.947

Benaming

(voluit) : 2OPTIMIZE

(verkort)

RECHTBANK VAN F:.,r, '

BRUGGE (AfdRiing i,rug4e)

P'4~ ~gy. ZfliZ

negr,Cleq

Griffie

I aivsoaIIRI~IIIeIIIIIA

a*

be

B St

si

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel : TINGEWOF 20  8301 RAMSKAPELLE

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 01/10/2012, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen wordt beslist de heer Lescrauwaet Piet te benoemen als zaakvoerder vanaf heden.

Mevrouw Marie Lootens

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/06/2012
~~ ~~~\ eodwd a t.1

~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ ~..~.~.. ~f " - ~

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbia

1

I 11111! fl1/1 1111/11111 1111' /11/111111/111/111//11/

" iaio~s~s"

Ondernemingsnr : 0889.950.947 Benaming

(voluit) : 2OPTIMIZE (verkort)

,Rir!-fE del

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling BruAee)

op: ~~~ 2012 <. ,~

Grifte

Rechtsvoren : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel : TINGELHOF 20  8301 RAMSKAPELLE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 31/05/2012, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist:

- Het ontslag van de heer Piet Lescrauwaet als zaakvoerder te aanvaarden met ingang vanaf 31/05/2012;

- Mevrouw Marie Lootens te benoemen als zaakvoerder met ingang vanaf 31/05/2012.

Mevrouw Marie Lootens

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hofzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Coordonnées
2OPTIMIZE

Adresse
TINGELHOF 20 8301 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8301
Localité : Heist-Aan-Zee
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande