2PARFIN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2PARFIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 426.581.452

Publication

20/05/2014
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNEERGELEGD

5- 2014 REc,,r_

R BELGE

29. 04, 2014

ANK KOOPHANDLL der

KORTRIJK

STAATSBLAD Griffiekrit.143.11Vc behc aar Belo Staal

MONITEI

12 -0

BELGISCH

Ondernemingsnr : 0426.581.452

Benaming

(voluit) : 2PARFIN

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Tulpenlaan 167-169, 8540 Deerlijk

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 02.04.2014 blijkt dat, met nparigheid van stemmen, de heer Himpe Patrick, wonende te 9600 Ronse, Fostierlaan 21 ontslag neemt als zaakvoerder van de BVBA 2Parfin en dit met onmiddellijke ingang.

Er wordt hem ontlasting verleend voor zijn volledig mandaat.

Lampole Frank

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van cie instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/03/2014 : KO122633
25/03/2013 : KO122633
03/05/2012 : KO122633
26/09/2011 : KO122633
04/05/2011 : KO122633
07/04/2010 : KO122633
27/11/2009 : KO122633
31/12/2008 : KO122633
03/10/2008 : KO122633
11/08/2008 : KO122633
29/08/2007 : KO122633
07/09/2006 : KO122633
30/09/2005 : KO122633
22/07/2005 : KO122633
23/09/2004 : KO122633
26/09/2003 : KO122633
13/09/2002 : KO122633
09/09/2002 : KO122633
26/09/2001 : KO122633
01/01/1993 : KO122633
01/01/1992 : KO122633
01/08/1989 : SN41917
01/01/1986 : SN41917

Coordonnées
2PARFIN

Adresse
TULPENLAAN 167-169 8540 DEERLIJK

Code postal : 8540
Localité : DEERLIJK
Commune : DEERLIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande