4 BLOMME

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4 BLOMME
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.531.768

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 20.06.2014 14198-0308-012
26/08/2014
Voorbehoudt

aan hei

Belgisci Staatsbit

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie flciWT.Xik ohandel

Benaming

(voluit): 4 BLOMME

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansp eid

Zetel: Oosthellin, 11 te 8400 Oostende

Ondememingsnr BE0889531768

Voorwerp akte: Ontslag van Meneer BLOMME Eric als beheerder EN benoeming van juffrouw BLOMME Natacha als beheerster

Proces-verbaal van de Extraordinaire vergadering van de BVBA 4 BLOMME met zetel te 8400 Oostende Oosthelling, 11 ,op dinsdag 8 juli 2014 om 15 uur op de zetel van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Alla associs zijn aanwezig en de voorzitter stelt vast dat alle bestandige aandelen van de BVBA 4 Blomme zijn voorgesteld

DMeneer Blomme Eric;

DMevrouw Schoech Fabienne ;

DMeneer Blomme Benjamin

DEn Juffrouw Blomme Natacha

De vergadering stelt vast dat ze geldig opgesteld is en dat ze gerechtigd is om geldig nadenken op het vergaderagenda dat ze zal onderzoeken.

De vergadering begint om 15 uur met Meneer Blomme Eric die het dagelijks orde bekijkt:

-Ontslag van Meneer Blomme Eric als beheerder van de BVBA 4 BLOMME op 30 juni 2014. Op die datum is Meneer Blcmme niet meer actief associ

-Benoeming van Juffrouw Blomme Natacha, geboren op 26 november 1974, als beheerster van de BVBA 4 BLOMME op 1 jull 2014.

Deze wijziging is goedgekeurd door de vergadering. De vergadering stelt vast dat ze geldig opgesteld is en dat ze gerechtigd is om geldig nadenken op het vergaderagenda dat ze zal onderzoeken.

Het vergaderagenda uigeput, wordt de zitting om 15 uur 30 opgeheven met aanvaarding van de wijzigingen in de proces-verbaal van de extraordinaire vergadering.

Eric Blomme,

Ontslagende beheerder

Natacha Blomme,

Benoemde beheerster

Fabienne Schoech

Benjamin Blomme

-` n " -y ^" ^ry, ^

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)men) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

08/12/2014
0111101111,10

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

2 7 NOV 2014

Gent Afdetkifireoste

Dc griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : 4 BLOMME

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Oosthellin, 11 te 8400 Oostende

Ondernemingsnr : BE0889531768

Voorweg akte : Kosteloosheid van het mandaat van Juffrouw Blomme Natacha die zal gratis werken.

ADDENDUM OP HET PROCES-VERBAAL VAN DE EXTRAORDINAIRE VERGADERING

OP 08 JULI 2014 VAN DE B.V.BA. 4 BLOMME

Op de zetel van de vennootschap, Oosthelling, 11 te 8400 Oostende, was een extraordinaire

vergadering van de B.V.B.A. 4 Blomme gehouden, ingeschrijven op KBO geimmatriculeerd

aan de BTW onder het nummer BE 0889.531.768.

Min aanwezig :

M. Blomme Eric i Mevrw Schoech Fabienne ; M. Blomme Benjamin ; Meiw Blomme Natacha

De vergadering is op 15 uur geopend, onder voorzitterschap van :

Meneer Blomme Eric, beheerder van de B.V.B.A. 4 Blomme.

De voorzitter vertoont :

Op 9 juli 2014, is het ook beslist het volgende inlichting te onthouden

Kosteloosheid van het mandaat van Juffrouw Blomme Natacha die zal gratis werken.

De vergadering aanneemt met algemene stemmen de uitvoerige wijzigingen hierboven.

De vergadering uitgeput, wordt de zitting om 15 uur 20 opgeheven door de voorzitter.

Na het lezen, is het proces-verbaal getekend.

Het proces-verbaal is op Oostende gemaakt, op 09 juli 2014.

Eric Blomme,

Ontslagende beheerder

Natacha Blomme,

Benoemde beheerster

Fabienne Schoech

Benjamin Blomme

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 25.06.2013 13221-0422-012
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 20.06.2012 12196-0424-014
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 17.06.2011 11169-0018-012
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 16.06.2010 10177-0187-012
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 24.06.2009 09271-0151-012

Coordonnées
4 BLOMME

Adresse
OOSTHELLING 11 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande