4 E

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4 E
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.032.741

Publication

02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 22.03.2014, NGL 30.04.2014 14105-0121-016
26/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 30.03.2013, NGL 24.04.2013 13094-0183-018
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 24.04.2012 12091-0511-017
02/02/2012
Mod z.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONTE

25 -0 ELGISCH S

iRBELGE NEERGELEGD

1- ?oe

TAH,r -.-LAT-

16. 01, 7012

R~CJ~I3ANK KOOPHANDEL

rl ie KORTRI,iKliii 11111 ll ll 11(11 t l h WI~II

*iaozse~a*

be

a

B

st,

F

Ondernemingsnr : 0886.032.741

Benaming

(voluit) : 4 E

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Bavikhoofsestraat 104 te 8710 Ooigem

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel op 30 december 2011 wordt bij algemeenheid van stemmen beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar de Opstalstraat 31 te 8792 Desselgem en dit vanaf 01/01/2012.

De Heer VANLANCKER Koen

Zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 19.03.2011, NGL 04.04.2011 11075-0577-017
23/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 27.03.2010, NGL 22.04.2010 10095-0309-016
23/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 21.03.2009, NGL 22.04.2009 09114-0189-013
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 31.03.2008, NGL 29.04.2008 08119-0248-012
25/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 18.03.2017, NGL 14.04.2017 17095-0462-017

Coordonnées
4 E

Adresse
OPSTALSTRAAT 31 8792 DESSELGEM

Code postal : 8792
Localité : Desselgem
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande