A & D DESIGN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & D DESIGN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 439.370.210

Publication

23/04/2014
(bN,1 atr"~'~~ ~ Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0439.370.210

Benaming

(voluit) : A & D Design

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8000 Brugge, Pathoekeweg 9 bus 3A

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag zaakvoerder

Er blijkt uit een BAV de dato 27 maart 2014:

ontslag van mevrouw Anne Vanthournout, wonende te 8300 Knokke-Heist, Berkenlaan 5, als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 27 maart 2014.

Arnold Devroe,

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

in

i

1 006759'

M

LGERECHTBANK VAN I(OOPitANUEL

GENT AFDELING BRUGGE

OVI

NEERGELEGD OP: 0'4 APR. 2814

Griffie

BELG

ONlTEUR B

15 -04- 2 ISCH STAA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2014
readWord 11.1

jor.;. ......:: d ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter gri

_T

nie varrne-aNERGELEGD

'BEL Griffie Rechtbank Koophandel

20111 3E 0 7.JUL 2014

SAT Gent Afdert Brugge

BLAD De er

Onderner ingsnr : 0439.370.210

Benaming

(voluit) : A & D Design

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Pathoekeweg S bus A3, 8000 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER

Er blijkt uit de BAV van 30/06/2014:

ONTSLAG van de heer Nicolas Devroe te 8300 Knokke, Berkenlaan 5, als zaakvoerder van de: vennootschap met ingang van 1 juli 2014.

Arnold Devroe

zaakvoerder

II~NWI~tl~P~~I~RV~EN~I

iaia ais

1t ON1TEUR

i 5 -D7-

GiSCH STBEL

Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen

Verso.: Naam en handtekening.

28/07/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 08.11.2013, NGL 27.12.2013 13697-0456-011
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 09.11.2012, NGL 17.12.2012 12665-0084-011
31/07/2012
Mod Word 11.1

NEERGELEGD ter GRIFFIE de%

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Tt

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op 20 Mi 1012

G riffiera greee

nn\

Voor- I III II 11111 1111 I1I III II

behouden *12134817*

aan het

Belgisch

Staatsblac

hIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_ l

Ondernemingsnr : 0439370210

Benaming

(voluit) : A & D DESIGN

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : PATHOEKEWEG 91A003 8000 BRUGGE

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND ZAAKVOERDER

ER BLIJKT UIT EEN PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 31.03.2012 DAT MET INGANG VAN 01.04.2012 BENOEMD WERD TOT BIJKOMEND ZAAKVOERDER : NICOLAS DEVROE, M.MAETERLINCKLAAN 16 8300 KNOKKE

ARNOLD DEVROE

ZAAKVOERDER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 12.11.2011, NGL 20.12.2011 11640-0097-011
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 12.11.2010, NGL 03.12.2010 10619-0593-011
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 13.11.2009, NGL 28.12.2009 09905-0219-011
05/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 04.12.2008 08838-0202-015
12/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 07.12.2007 07821-0204-016
08/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 04.12.2006, DPT 05.12.2006 06897-4822-018
14/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 05.12.2005, DPT 09.12.2005 05891-2309-018
07/04/2005 : KO120072
16/12/2004 : KO120072
08/12/2003 : KO120072
02/01/2003 : KO120072
21/12/2001 : KO120072
16/12/2000 : KO120072
01/01/1992 : KO120072
27/11/1990 : KO120072
05/01/1990 : KO120072
08/07/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A & D DESIGN

Adresse
PATHOEKEWEG 9, BUS 3A 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande