AANDRIJVINGEN GALLON

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AANDRIJVINGEN GALLON
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 415.361.126

Publication

25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 15.11.2013, NGL 19.11.2013 13663-0096-017
01/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 21.11.2014, NGL 25.11.2014 14676-0105-016
23/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 16.11.2012, NGL 20.11.2012 12641-0452-017
02/10/2012
Mod 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0415.361.126

Benaming AANDRIJVINGEN GALLON

(voluit) :

w

beha

aal

Bel

StaaN

*12163207*

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kruisboommofenstraat 11, 8800 Roeselare, Belgi

Onderwerp akte : Benoeming nieuwe bestuurder; Ontslag bestuurder

Volgens een uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 23 december 2011 blijken volgende ontslagen en benoemingen :

-ontslag als bestuurder : Mevr Dierlamm Adelheid, Reinaertstraat 8, 8800 Roeselare. -benoeming bestuurder voor de duur van 5 jaar : Mevr Sophie Lemaitre,

Kruisboommolenstraat 11A, 8800 Roeselare. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Gallon Frederik

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 18.11.2011, NGL 28.11.2011 11619-0239-017
21/09/2011 : KO090653
08/02/2011 : KO090653
30/11/2010 : KO090653
01/12/2009 : KO090653
09/12/2008 : KO090653
02/10/2008 : KO090653
24/12/2007 : KO090653
02/01/2007 : KO090653
01/03/2006 : KO090653
07/12/2005 : KO090653
19/01/2005 : KO090653
14/12/2004 : KO090653
26/11/2003 : KO090653
17/12/2002 : KO090653
30/11/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 19.11.2015, NGL 23.11.2015 15672-0378-016
08/02/2000 : KO090653
02/04/1999 : KO090653
25/12/1998 : KO90653
01/01/1997 : KO90653
22/06/1993 : KO90653
18/12/1992 : KO90653
28/10/1986 : KO90653

Coordonnées
AANDRIJVINGEN GALLON

Adresse
KRUISBOOMMOLENSTRAAT 11 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande