ADRANCO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ADRANCO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 426.688.845

Publication

18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 11.12.2013 13683-0247-012
29/11/2013
tnfri\ MW Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- lIIIiroi o131792 unau i~iin0*iiiiiwW

behouden *

aan het

Belgisch

Staatsblac

14ergelegd ter grlfr7e veln de Rechtbank von Koophandel le An%werpan. op

Griffie 1 9 NOV 2093

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426688845

Benaming

(voluit) : ADRANCO

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HENDRIK KENNISSTRAAT 17, 2650 EDEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders gehouden op 30 juli 2013

blijkt dat de maatschappelijke zetel en de uitbatingszetel van de onderneming vanaf 30 juli 2013 werden

overgebracht naar 8670 Koksijde, Bovalstraat 13,

Het adres van Mevrouw Rita Van Buyten gedelegeerd bestuurder werd eveneens overgebracht naar

8670 Koksijde, Bovalstraat 13,

Rita Van Buyten

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/12/2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mad 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-;..

NEEIROEt.EC-1:1 TSF. C;i''t. 1~

Rechtbank van Kriob4- ,= nc"al Ged

-2 DEC. 201k

Griffie

Affinl;n, 5(Cl11'>A%Ondernemingsnr : 0426688846

Benaming

(voluit) : ADRANCO

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BOVALSTRAAT 13, 8670 KOKSIJDE

Onderwerp akte : BENOEMING - HERBENOEMING MANDATARISSEN

Bij de statutaire algemene vergadering van 29 november 2013 werden de mandaten van volgende

bestuurders hernieuwd voor een periode van zes jaar~

- Mevrouw Rita Van Buyten, Bovalstraat 13, 8670 Koksijde

- Cvba Praestatus Procurator, Hoevensebaan 20211, 2950 Kapellen, vertegenwoordigd door haar

gedelegeerd bestuurder Mevrouw Simonne Van Hees, Hoevensebaan 202(1, 2950 Kapellen.

Het mandaat van de heer Marc Roels, Godefriduskaai 22 bus 72, 2000 Antwerpen, ontslagnemend bij de

statutaire algemene vergadering van 23 november2013, werd vervangen door

- De Heer Jan Vanderhoeght, Bovalstraat 13, 8670 Koksijde.

- Zij aanvaarden hun mandaat dat onbezoldigd is en zal eindigen bij de statutaire algemene vergadering

van 2019.

De Raad van Bestuur van 29 november 2013 herbenoemt Mevrouw Rita Van Buyten als gedelegeerd

bestuurder voor een termijn van zes jaar eindigend bij de statutaire algemene vergadering van 2019.

Voor eensluidend afschrift.

Rita Van Buyten

Gedelegeerd bestuurder11Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 10.12.2012 12662-0211-012
22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 25.11.2011, NGL 19.12.2011 11641-0390-012
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 26.11.2010, NGL 20.12.2010 10644-0115-013
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 27.11.2009, NGL 22.12.2009 09901-0281-013
16/12/2009 : AN244207
07/01/2009 : AN244207
15/05/2008 : AN244207
03/01/2008 : AN244207
22/12/2006 : AN244207
29/12/2005 : AN244207
22/04/2005 : AN244207
04/02/2005 : AN244207
04/02/2005 : AN244207
22/05/2002 : AN244207
25/07/2000 : AN244207
07/07/1999 : AN244207
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 27.11.2015, NGL 09.12.2015 15686-0079-012
01/01/1997 : AN244207
01/01/1995 : AN244207
29/09/1992 : AN244207
01/01/1992 : AN244207
15/01/1986 : AN244207
22/01/1985 : AN244207
22/01/1985 : AN244207

Coordonnées
ADRANCO

Adresse
BOVALSTRAAT 13 8670 KOKSIJDE

Code postal : 8670
Localité : KOKSIJDE
Commune : KOKSIJDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande