AFRIKA MULTI FONCTIE

Association sans but lucratif


Dénomination : AFRIKA MULTI FONCTIE
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 866.928.887

Publication

18/04/2014
MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

1

MONITEUR

1111M111118 1 -04-

BE GISCH ST

1

Ondernerningsnr : 0866.928.887

Benaming

(voluit): AFRIKA MULTI FONCTIE

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm: VZVV

Zetel: RYSSEVELDSTRAAT 37 B 8840 STADEN

Onderwerp akte: wijziging benaming wijziging zetzl

Op de buitengewone vergadering van 03/04/2014; hebben de leden de nieuwe naam is AFRIKA MULTI

FONCTIE & KTS EXPRESS, de leden van de VZVV hebben deze nieuwe naam gekozen omdat deze beter de

doelstellingen van de statuten van de vereniging verwoordt, Er werd tegens beslist om de zetel te verplaatsen

naar BOULEVARD DU MIDI 132 ;1000 BRUSSEL te BELGIE

Het nieuwe conite heeft beslist volgende doelstellingen toe te voegen:

- import & export

_transport ( levering van postpakketten en briefwisseling en colis

_ convoitu rage

_ kapsalon

_ horeca en Africaanse snacke en traiterdienst

_ telefoon cabine

verdeling van dagbladen

lokatie zaal van teest

ARTIKEL 17 van ons statuut stelt dat iedere persoon die het statuut, het reglement van inwendige orde niet

respecteert en zijn bidrage niet betaalt, uitgesloten op basis van deze bepalingen hebben de voorzitter en de

nieuwe leden van de AFRIKA MULTI FONCTIE & KTS EXPRESS op hun buitengewone vergadering van

03/04/2014 ;beslist volgende leden uit te sluiten:

- D1RK BAEYENS SCHATBEWAARDER

Zij word vervangen door :

JOSE ABRANCHESS NGALULA

Sela Lena

Voorzitter

_ ....... ..... . 

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening.

05/03/2012
M002.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Op de laatste biz van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

rtiaosaasi*

11

Ondememingsnr : Benaming

(vout)

wort). Rechtsvorm

Zetel :

Onderwerp akte TORREPOORTLAAN 43 8900 te IEPER

Tekst wijziging benaming  wijziging zetel

Op de buitengewone vergadering van 30 november 2011,

hebben de leden van de VZW AFRIKA HULP beslist om de

naam van de vzw te veranderen.

De nieuwe naam is VZW AFRIKA MULTI FONCTIE.

De leden van de VZW hebben deze nieuwe naam gekozen

omdat deze beter de doelstellingen van de statuten van

de vereniging verwoordt.

Er werd tevens beslist om de zetel te verplaatsen naar RYSSEVELDSTRAAT 37 B 8840 STADEN .

Het nieuwe comit heeft beslist volgende doelstellingen toe te voegen: import en export, transport (levering van postpakketten en briefwisseling) , kapsalon, verde ling van dagbladen, hoereca ( Afrikaanse snacke en

traiteurdienst).

Artikel 17 van ons statuut stelt dat iedere persoon die het statuut , het reglement van inwendige orde niet

respecteert en zijn bijdrage niet betaalt, uitgesloten wordt .

086.928.887 AFRIKA HULP

VZW

vC hahc aan

Staat.

f

" Bijlagen bi} het-Belgisch Staatsblad--0.5/03/2012 -Annexes-du Moniteur-belge-

Y

y

Op basis van deze bepalingen hebben de voorzitter en de nieuwe leden van de van AFRIT(A MUITI FONCTIE op hun buitengewone vergadering van 30 november 2011 beslist volgende leden uit te sluiten:

- Iya Bampaka Thomas Lon -- secretaris

- Masenza Makambo Odette -schatbewaarder

Zij worden vervangen door

- Mpela - MARENGO SECRETARIS

Mariatheresia

- Dirk Baeyens SCHATBEWAARDER

Mpela Makengo Sela lena Emiel

secretaris voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
AFRIKA MULTI FONCTIE

Adresse
RYSSEVELDSTRAAT 37B 8840 STADEN

Code postal : 8840
Localité : STADEN
Commune : STADEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande