ALBATROS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALBATROS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 453.730.960

Publication

05/11/2012
Mod4Void 11.1

MiI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BELL,= NEE`RGE? FC-'!D

2O12

' ' C'-,! 7 ,-

ii`~ ~.1~iF _.

3 2, 10, 20f12

_.

~F3C~.t+Grl .:' I.,~~!,~~r'I IhVDEL

~

tUri 1 ELK__

IIlI IIII II 'II I IIlI lII I II81

" iaiaoass"

MONITEUR

2 5 -tiJ-

SE _GISCH ST,

Ondernemingsnr : 0453730960

Benaming

(voluit) : Albatros

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Mekeirleweg 5 - 8570 Vichte

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Br blijkt uit het verslag van de vergadering der aandeelhouders van 24 september 2012:

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Peter Eggermont als

zaakvoerder van de BVBA Albatros en geeft hem kwijting. De algemene vergadering besluit de BVBA Waregem

Business Center, met maatschappelijke zetel te Mekeirleweg 5  8570 Vichte, te benoemen tot zaakvoerder-

groep A, die dit mandaat aanvaardt. De vaste vertegenwoordiger van Waregem Business Center BVBA is de

heer Bernard Devos,

De vaste vertegenwoordiger van Albatros BVBA is de heer Bernard Devos,

Voor echt verklaard uittreksel

Segescon SL

Zaakvoerder groep B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/07/2012
Mu! WoN 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNEERGELEGD

2 0 J!}LI 2012

Rt?C!'l BANK VAN

KOOPH:1`QDiffieTE GETI *12134921"

11111

V beh aa Be' Sta: IIN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453.730.960

Benaming

(voluit) : Albatros

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Boelakendreef 25 A - 9870 Zulte

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelwijziging

Er blijkt uit de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders van 14 april 2012:

De algemene vergadering besluit om met onmiddellijke ingang de maatschappelijke zetel van de

vennootschap over te brengen naar 8570 Vichte - Mekeirleweg 5.

Segescon SL

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.04.2012, NGL 30.05.2012 12132-0262-013
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.04.2011, NGL 27.04.2011 11094-0013-016
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.04.2010, NGL 10.05.2010 10115-0192-016
08/02/2010 : KOA017885
14/05/2009 : KOA017885
03/10/2008 : KOA017885
03/10/2008 : KOA017885
20/06/2007 : KOA017885
10/05/2005 : KOA017885
13/05/2004 : KOA017885
10/07/2003 : KOA017885
26/07/2002 : KOA017885
11/07/2000 : KO133910
31/03/2000 : TO078434
22/04/1999 : TO078434
11/03/1999 : TO078434
03/02/1998 : TO78434
30/06/1995 : TO78434
24/11/1994 : TO78434
26/09/2016 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
26/09/2016 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.

Coordonnées
ALBATROS

Adresse
MEKEIRLEWEG 5 8570 VICHTE

Code postal : 8570
Localité : Vichte
Commune : ANZEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande