APOTHEEK DEBAENST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : APOTHEEK DEBAENST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 425.619.766

Publication

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 09.07.2013 13298-0557-017
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 26.07.2012 12345-0168-016
13/05/2011
Mod 2.1

(Me Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNEERGELEGD ter ORiFFIE eter RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Tt BRUGGE (Afdeling Brugge) op:

G iffie ~ . ~ ~~~~

I IIII1 111111111111111 IU1I II1I 11111 1III III 1111

*110776]9*

be

a

B 5t;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ohdernemingsnr : 0425.619.766

Benaming

(voluit) : Apotheek Debaenst

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Langerei 56, 8000 Brugge

Onderwerp akte : Vervanging vast vertegenwoordiger

Op de bijzondere algemene vergadering dd.1 april 2011 heeft de vergadering akte genomen van de beslissing dd. 1 april 2011 van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap "Lampa-Van Parys" BVBA, met zetel te 8340 Damme, Polderstraat 5, O.N. 0819.008.513, RPR Brugge, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 2 van het Wetboek van Vennootschappen, het bestuursmandaat in de vennootschap "Apotheek Debaenst" BVBA met ingang van 1 april 2011 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Lampo Franciska, wonende te 8000 Koolkerke, Dudzeelsesteenweg 540, en dit ter vervanging van de heer Lampa Pierre, wonende te 8340 Damme, Polderstraat 5.

Lampo-Van Parys bvba

vertegenwoordigd door Lampo Franciska zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.03.2011, NGL 25.03.2011 11066-0597-017
19/01/2011 : BG059278
23/07/2010 : BG059278
03/12/2009 : BG059278
16/07/2009 : BG059278
28/08/2008 : BG059278
27/06/2008 : BG059278
07/06/2007 : BG059278
28/06/2006 : BG059278
26/05/2005 : BG059278
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.05.2015, NGL 10.07.2015 15293-0165-014
16/06/2004 : BG059278
02/10/2003 : BG059278
11/10/2002 : BG059278
29/06/2000 : BG059278
18/11/1999 : BG059278
01/01/1988 : BG59278

Coordonnées
APOTHEEK DEBAENST

Adresse
LANGEREI 56 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande