'T NEERHOF

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T NEERHOF
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 452.303.971

Publication

01/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 22.08.2014 14472-0443-015
25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 20.09.2013 13589-0259-016
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 11.12.2012 12662-0367-016
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 29.08.2011 11513-0329-016
26/07/2011
nM 2.1

Ondernemingsnr : 0452.303.971

Benaming

(voluit) : 'T NEERHOF

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Senator Bossuytstraat 6 te 8500 KORTRIJK

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming zaakvoerders

Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 30/06/2011, gehouden ten zetel, werd met

nparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 30/06/2011 het ontslag als zaakvoerder te

aanvaarden van :

- De Heer DUPONT Jacques, wonende in de Prins-Regentstraat 53 te 8930 Menen. Volledige kwijting

wordt hem verfeend.

In zijn vervanging wordt voorzien om met ingang vanaf 01/07/2011 te benoemen tot zaakvoerder

- De Heer VANELSLANDER Xavier, wonende te 8890 Moorslede, Plaats '15 bus 2.

Die bij deze zijn mandaat aanvaardt.

Getekend,

De Heer DELVAE Didier,

Statutair zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11114865*

~--- --~ _ --- .

_GlSCH

NEERGELEGD

-7. 07,

VI beh. aai Bel Staa

RECHT A, k'',~ r rH rEL ~;ii, ;J (

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 30.08.2010 10494-0486-013
28/08/2009 : KO132631
07/10/2008 : KO132631
02/10/2007 : KO132631
06/09/2006 : KO132631
10/10/2005 : KO132631
04/04/2005 : KO132631
13/12/2004 : KO132631
05/12/2003 : KO132631
21/02/2003 : KO132631
07/07/2000 : KO132631
06/08/1999 : KO132631
20/04/1994 : KO132631

Coordonnées
'T NEERHOF

Adresse
SENATOR BOSSUYTSTRAAT 6 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande