103 FOODCENTER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 103 FOODCENTER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 888.451.110

Publication

05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 30.08.2013 13506-0077-013
22/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.11.2012, NGL 20.11.2012 12640-0068-011
16/08/2012
i .

" "

Mucwant4s.t

In de bijlagen bij hot Belgisch Staatsblad hekend te mitan ISopfe

~

1

" iziaaaa1*

behttdNn

aan bac

Heigtseh

Staatsblad

,

Orulernerrirrrganr " OB88.45t.110

Benaming

lverditl

{)aukne

Rechtsvorm ; BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BeERiCG AANSI'FtAKEl.tdKH&II:1

.Zetel -RAAS VAN~`aAi]ERI:STiAATZ OOCf GENT

- volledig aches)

Onderwerp akte : QENOEIVIING,Z'AAKVOIrRI]ER,

De bljzondere Al.gernena. Verlgadring wan 2T11}6ld1y12z aanvaardtmt:i nparigteicl van .stemmen en in "

" vditaiqge ire,rgaterng :tt~ banemir~ aJs xaAkvpardet van ~e heer Nlehat SukhtiNlndeF SIrtgl~ , wonende te Cttau~ee-p'Alseinberg 391COlt" ta-1420 Bralne-l"Alfebd ere dit rand heden.

103 FE9ODCENTEFt

05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.11.2011, NGL 30.11.2011 11623-0400-010
06/06/2011
Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van-de-akte  ~Op de !aatste-biz. van Luik 8 vermelden . Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

IuIIuI I1Il1" lnfll

*1

fl

4

bet. da

Be Sta,

2 4 MEI 2611

__

:9 Vk, " ~.

O0P;-il ,~=L TE C,~~rl-

,--GUffr-

Ondernemingsnr 0888.451.110

Benaming

(voiuit; : 103 FOODCENTER

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : RAAS VAN GAVERESTRAAT 2

9000 GENT

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER

Op de bijzondere algemene vergadering van 18 april 2011 wordt beslist om in te gaan op het verzoek tot ontslag vanaf 31 maart 2011 :

Raj Kumar / ~c~vo

Singh Karanjit

Zaakvoerder

17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.07.2010, NGL 12.08.2010 10407-0475-010
18/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.08.2009, NGL 14.09.2009 09758-0373-009

Coordonnées
103 FOODCENTER

Adresse
RAAS VAN GAVERESTRAAT 2 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande