12.3

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 12.3
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 830.195.185

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 23.06.2014 14214-0034-011
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 04.07.2012 12249-0494-009
09/11/2011
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2011- Annexes du Moniteur belge

HU iniiiiiuuioiuiii luili

" 1116873]*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

2 6 OKT 2011

DENDWNWONDE

Ondernemingsnr : 0830.195.185

Benaming 123.

(voluit)

Rechtsvorm : Eenhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : OUDE-BRUGLAAN 50 bus A000, 9160 Lokeren, Belgi

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerders

Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel overgebracht van Oude-Bruglaan 50 bus A000, 9160 Lokeren naar Blaasmolenstraat 4 Bus 2, 9160 Lokeren met ingang vanaf 1 augustus 2011.

Ann Baeke

Zaakvoerder

Coordonnées
12.3

Adresse
BLAASMOLENSTRAAT 4, BUS 2 9160 LOKEREN

Code postal : 9160
Localité : LOKEREN
Commune : LOKEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande