13

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 13
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 816.880.847

Publication

27/09/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
03/11/2011
Mal 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vc behc

aar Be!! Staa'

u i A i

*11165598*

Onderrlerr.irtgsnr : 0816880847

Benaming

(vciuit) : 13

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Sint-Michielsplein 13, 9000 Gent

Oatderuero akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders

Bij buitengewone algemene vergadering van 2011-01-20 werden met nparigheid van stemmen volgende

beslissingen genomen:

-Benoeming van Dhr. De Muynck Thomas als zaakvoerder van de vennootschap

De wijzigingen gaan in vanaf 2009-06-26.

De Muynck Thomas

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/02/2011
Mop 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

bJ " iioasiss*

NEERGELEGD

1 1 FEB. 2011

KePH~j

AN

Ondernemingsnr : 0816880847

Benaming

(voluit) : 13

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Sint Michielsplein 13, 9000 Gent

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Bij buitengewone algemene vergadering van 2011-01-13 werd met nparigheid van stemmen volgende;

beslissingen genomen:

- ontslag van Dhr. De Muynck Thomas als zaakvoerder van de vennootschap

De wijzigingen gaan in vanaf 2011-02-12

De Muynck Thomas

Zaakvoerder

tve

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/04/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
13

Adresse
SINT-MICHIELSPLEIN 13 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande