2 EXPLORE

Divers


Dénomination : 2 EXPLORE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 809.866.856

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 18.07.2014 14319-0250-012
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 11.07.2013 13296-0228-011
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 02.07.2012 12240-0031-011
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 28.06.2011 11216-0068-011
10/07/2015
Mad POF 11.1

fiks ;Ier,; ln de bijlagen bij het Belgisc Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va d~~kttE RECFf7BANK VAN

KOO DEL CENT

01 MU 2015

AFDELING DENDERMONDE

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

Griffie

Ondernemingsnr : 0809.866.856

Benaming (voluit) : 2 Explore

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vrije Heide 23, 9240 Zele

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Ontslag zaakvoerder en verplaatsing maatschappelijke zetel

Tekst : Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 30/06/2015 werd het volgende beslist:

1. Ontslag zaakvoerder

Mevrouw Verhaeghe Peggy wordt ontslagen als zaakvoerder vanaf 0110712015.

Er wordt volledige kwijting verleend aan mevr. Verhaeghe voor haar handelingen in haar hoedanigheid

van zaakvoerder.

Al haar handelingen in deze vennootschap zullen dus definitief als goed en correct worden

beschouwd.

2. Verplaatsing maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel wordt verplaatst van:

Vrije Heide 23

9240 Zele

Naar

Dokter Armand Rubbensstraat 50

9240 Zele

Met ingang vanaf 1 juli 2015

De Mock Ben

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vrinelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
2 EXPLORE

Adresse
Zetel : Vrije Heide 23, 9240 Zele

Code postal : 9240
Localité : ZELE
Commune : ZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande