2XM PROJECTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2XM PROJECTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 440.392.668

Publication

10/04/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.11.2013, NGL 29.11.2013 13674-0368-007
06/06/2013
Maa word lil

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~t r" ~ laatste blz van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persop)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

3085337*

i

Ondernemingsnr : 0440.392.668

Benaming

(volhit) : 2 XM PROJECTS

(verkort) "

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eeckhoutdriesstraat 88 G, 9140 Temse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder -wijziging adres maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 31/12/2012 blijken de volgende beslissingen: het ontslag met dcharge als zaakvoerder van dhr. Marc Lyssens, Eeckhoutdriesstraat 88 b G, 9140 Temse werd unaniem goedgekeurd, Werd benoemt tot nieuwe zaakvoerder: dhr. Qi Bing, Rm 1, Lane 1, No 2, Caochun Rd, Xingfu Town, Boxing, Shandong, 256500, China.

De zaakvoerder beslist het adres van de maatschappelijke zetei te verplaatsen naar: Veerstraat 24, 9140 Temse.

Qi Bing

zaakvoerder

1911

be

a

e st

Hlf-f- E RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 S MEI 2013

DENDti RMONDE

24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 18.07.2012 12315-0443-014
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 03.08.2011 11376-0324-014
03/02/2011 : DET000211
26/08/2010 : DET000211
09/07/2009 : DET000211
25/08/2008 : DET000211
22/08/2007 : DET000211
22/08/2006 : DET000211
01/03/2006 : DET000211
15/09/2005 : SNT000211
04/06/2004 : SNT000211
24/06/2003 : SNT000211
06/07/2001 : SNT000211
11/07/2000 : SNT000211
23/07/1999 : SNT000211
06/01/1999 : SNT000211

Coordonnées
2XM PROJECTS

Adresse
VEERSTRAAT 24 9140 TEMSE

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande