3 PLUS - PREPRODUCTION PLUS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 3 PLUS - PREPRODUCTION PLUS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 455.710.057

Publication

26/11/2013
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11 I IY

*131 6999*

CirnCerr :%tl1:lgSrir 0455.710.057 Benaming

NEERGELEGD

1 4 NOV. 2013

RECHT.iiANK VAN

KOOPHANbCr: GENT

1, 3Plus - Preproduction Plus

Rvchtsvorrri NV

Zetel Dok Noord 4 bus C002, 9000 Gent

Oncdervra- 1 aRte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 19 juli 2013:

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de heer Jan Van Caneghem, wonende Willem Tellstraat 10 te 9000 Gent.

Get. Peter Denoo

Bestuurder

Op de S.t2 `leri:leid4..'! :.. 'lE??,:i'.,. .i's'? !'ot<,rl, tl3izit van de p.-^.fSoftllri(eli)

.);?. : i : ~f?" }r1L~r.~i .;`+ ~,. t.w7 .'1 '~ .iii - Y" - :rF:l;igditl+Ji'+'St'dlC:rl

Vr, l~,J N1:1: .i`1 11'rril:":ie.' ;r';

03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.05.2012, NGL 30.08.2012 12479-0447-015
24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.02.2015, NGL 16.02.2015 15043-0058-013
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.05.2011, NGL 29.07.2011 11347-0087-016
22/09/2010 : GE178985
03/08/2010 : GE178985
16/07/2010 : GE178985
03/09/2009 : GE178985
04/07/2008 : GE178985
01/07/2008 : GE178985
05/07/2007 : GE178985
11/09/2006 : GE178985
11/07/2006 : GE178985
03/08/2005 : GE178985
15/07/2004 : GE178985
10/07/2003 : GE178985
22/01/2003 : GE178985
08/01/2003 : GE178985
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.09.2015, NGL 30.09.2015 15628-0312-013
12/06/2001 : GE178985
09/08/1995 : GE178985
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 29.06.2016 16248-0132-013

Coordonnées
3 PLUS - PREPRODUCTION PLUS

Adresse
DOK NOORD 4, BUS C2 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande