3BFACILITIES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 3BFACILITIES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 823.397.069

Publication

20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 14.06.2013 13182-0386-014
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 20.06.2012 12192-0479-014
28/12/2011
Mail 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELECD

Y 5 GP: 2t Ji

RECi-l'j

KOOPftA`Griffier GENT

A

*iiissoaa"

Nd bet a" Be Sta

Ondememingsnr : 0823397069

Benaming

(voluit) : 3BFacilities

Rechtsvorm : naamloze venootschap

Zetel : Waterlelielaan 1, 9032 Wondelgem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 17 november 2011 blijkt dat de hierna volgende personen met onmiddellijke ingang ontslag genomen hebben als bestuurder van de vennootschap:

1. BroCap nv, met maatschappelijke zetel te 9032 Wondelgem (Gent), Waterlelielaan 1, BTW BE' 0866.852.376, RPR Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Vanneck;

2. Beeckdael bv, met maatschappelijke zetel te Nederland, 7261 LE Ruurlo, Haarweg 16 ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder het nummer 09192902; vast vertegenwoordigd door de, heer Arnoldus Peterse

3. Bruvanco nv, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, Puienbroeklaan 11, BTW BE 0405.102.682,, RPR Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer Edouard Vancanneyt

Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 17 november 2011 blijkt dat de hierna volgende personen zijn. benoemd als bestuurders van de vennootschap, met onmiddellijke ingang, en dit tot na de algemene jaarvergadering over het boekjaar van 2017 om onmiddellijk na deze vergadering een einde te nemen:

1. Tremis bvba, met maatschappelijke zetel te 9032 Wondelgem (Gent), Waterlelielaan 1, BTW BE 0832.317.606, vast vertegenwoordigd door Kristof De Smet, zaakvoerder

2. Beeckdael bv, met maatschappelijke zetel te Nederland, 7261 LE Ruurlo, Haarweg 16 ingeschreven in de', Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder het nummer 09192902; vast vertegenwoordigd door de heer Arnoldus Peterse

3. Bruvanco nv, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, Puienbroeklaan 11, BTW BE 0405.102.682, RPR Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer Edouard Vancanneyt

Tremis bvba wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, met onmiddellijke ingang, en dit tot na de algemene jaarvergadering over het boekjaar van 2017 om onmiddellijk na deze vergadering een einde te nemen.

Voor BroCap nv, gedelegeerd bestuurder,

Peter Vanneck

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.06.2011, NGL 09.09.2011 11540-0548-013
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 12.06.2015 15181-0380-015

Coordonnées
3BFACILITIES

Adresse
WATERLELIELAAN 1 9032 WONDELGEM

Code postal : 9032
Localité : Wondelgem
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande