3D-CONCEPT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3D-CONCEPT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 893.395.833

Publication

03/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.12.2013, NGL 31.12.2013 13703-0099-011
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 26.12.2014, NGL 15.01.2015 15016-0182-011
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.12.2012, NGL 03.01.2013 13001-0546-011
04/06/2012
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

0893.395.833 3d-concept

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Mod PqF 11.1

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblai

(fit: (7:

Oudenaarde

2 3 MEI 2012

Griffie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

NI IIIII II I011111N III

*12099796*

II

N

Sjl~gn 6ij"hfBlgisc7i-SrEtslil6d- N7-06126I1

Zetel : Reimond Stijnsstraat 3, 9700 Oudenaarde, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte benoeming zaakvoerder Tekst :

De bijzondere algemene vergadering gehouden op 4 mei 2012 om 9 uur heeft met eenparigheid van stemmen de heer Fabian Strickx aangesteld als nieuwe zaakvoerder van de vennootschap. Zijn mandaat neemt onmiddellijk ingang.

Claudia Leroy Fabian Stricto(

Voorzitter Secretaris - Stemopnemer

Zaakvoerder Zaakvoerder

19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 10.01.2012 12007-0303-011
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 27.01.2011 11017-0413-010
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 26.12.2009, NGL 05.01.2010 10008-0048-010

Coordonnées
3D-CONCEPT

Adresse
REIMOND STIJNSSTRAAT 3 9700 MULLEM

Code postal : 9700
Localité : Mullem
Commune : OUDENAARDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande