3M CAPITAL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3M CAPITAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 827.815.321

Publication

03/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 26.08.2014 14523-0241-011
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 03.07.2013 13265-0368-009
04/09/2012
rA t-~~ t~ Mod Ward t1.1

-Y^~..~.c: ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 & AUG.

Ri,Cii'i'BAtiK %

KOOPH.iND;;i,'i" }: GENT

ri le

7

1111111

11

*12150023*

Vo beho

aan

Belg Staat

Ondernemingsnr : 0827 815 321

Benaming

(voluit) : M & D Capital

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 't Rivierenhof 19, 9990 Maldegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 9 augustus 2012 blijkt het ontslag van de bvba DG Kantoor, met maatschappelijke zetel te Leliedreef te 8300 Knokke-Heist, met als vaste vertegenwoordiger de heer Daniel Cruyt, Leliedreef 22 te 8300 Knokke-Heist, als zaakvoerder. Er wordt algehele kwijting verleend over de door hem genomen beslissingen en daden van beheer.

Matthijs Michael, zaakvoerder

Op de Laatste biz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 29.08.2012 12465-0381-010
01/03/2011
N

nm~l ~nllf INII~IIInINI

*11033771"

Mod 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

NEERGELEGD

71 7 FEB, 2011

REc~~

i i~30Fi~

ff" c _ v. .alk VA`

GE1C t

Ondernemingsnr : 0827815321

Benaming

(voluit) : M & D CAPITAL

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 't Rivierenhof 19 te 9990 Maldegem

Onderwerp akte : ontslag en benoeming zaakvoerder

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 1 februari 2011 blijkt het ontslag van de heer Daniel Cruyt,Leliedreef 22 te 8300 Knokke - Heist, als zaakvoerder. Er wordt hem algehele kwijting verleend over de door hem genomen beslissingen en daden van beheer.

Als nieuwe zaakvoerder met onbezoldigd mandaat wordt vanaf 1 februari 2011 de bvba D.C. Kantoor, mets maatschappelijke zetel te Leliedreef te 8300 Knokke - Heist, met als vaste vertegenwoordiger de heer Daniel'' Cruyt, Leliedreef 22 te 8300 Knokke - Helst aangesteld.

Cruyt Daniel, zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 29.08.2016 16517-0493-011

Coordonnées
3M CAPITAL

Adresse
'T RIVIERENHOF 19 9990 MALDEGEM

Code postal : 9990
Localité : MALDEGEM
Commune : MALDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande