4EARS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4EARS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 822.209.315

Publication

29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 18.09.2014, NGL 22.09.2014 14595-0356-012
20/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 08.09.2013, NGL 17.09.2013 13584-0294-011
20/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 08.09.2012, NGL 17.09.2012 12566-0282-010
07/06/2012
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteBRUSSEL

29 Wief2M2~

IIY I lih111 11111 1H 1H I 1111 11H11!

=izioisa~*

bet

aq Be Sta

Ondernemingsnr : 0822.209.315

Benaming

(voluit) : 4EARS

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Avenue de l'Optimisme 95, bus 28, 1140 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder - Wijziging maatschappelijke!exploitatiezetel

ingevolge beslissing tijdens de bijzondere algemene vergadering van 8 mei 2012 werd het ontslag van Yves Schommer als zaakvoerder aanvaard en goedgekeurd en werd hem tevens dcharge verleend,

Tevens werd beslist, met ingang van 11 mei 2012, om de maatschappelijke zetel, evanals de exploitatiezetel, over te brengen naar Stationsstraat 18 bus 11, 9470 Denderleeuw

Peter Vandergoten

Zaakvoerder

1311Mgn bi lietTB giscTi Stntsbind - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam. en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 08.09.2011, NGL 27.09.2011 11556-0188-010
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 08.09.2015, NGL 14.09.2015 15587-0234-012

Coordonnées
4EARS

Adresse
STATIONSSTRAAT 18, BUS 11 9470 DENDERLEEUW

Code postal : 9470
Localité : DENDERLEEUW
Commune : DENDERLEEUW
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande