4U2

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4U2
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.343.237

Publication

25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.05.2014, NGL 20.08.2014 14442-0048-012
06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.05.2013, NGL 01.03.2014 14057-0304-013
06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.05.2012, NGL 28.11.2013 13674-0107-013
04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.05.2011, NGL 29.03.2012 12076-0537-016
17/03/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van-de..akte._..`

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

0 5 MARI 2015

AFDELING DENDERMONDE j

Griffier ~ ~

~~.

~ ~ --_

II11~ni~uu~iuuixinu~i

1 090 5H

Ondernemingsnr : 0466.343.237

Benaming

(voluit) : 4U2

(verkort) :

3 3V OJJ

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Frits De Wolfkaai 8 bus 11 - 9300 Aalst

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder-Zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27 december 2010:

De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van de heer Wauters Maarten op 3111212010.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 16 februari 2015:

De vergadering beslist met eenparigheid,van stemmen om de zetel van de vennootschap" te verplaatsen naar Kempinnestraat 19 - 9310 Meldert met onmiddellijke ingang.

Voor eensluidend afschrift,

Jan Wauters

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening.

02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.05.2010, NGL 26.08.2010 10474-0384-015
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.05.2009, NGL 21.08.2009 09626-0143-015
29/04/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.05.2008, NGL 12.06.2008 08212-0146-014
22/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.05.2007, NGL 21.06.2007 07250-0091-010
28/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.05.2006, NGL 25.08.2006 06662-4584-012
05/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 14.05.2005, NGL 30.09.2005 05792-5123-012
02/06/2005 : BLT004213
07/12/2004 : BLT004213
17/11/2003 : BLT004213
23/09/2003 : BLT004213
20/11/2002 : BLT004213
22/06/2001 : BLT004213
21/09/2000 : BLT004213
07/07/1999 : BLA101712
28/01/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
4U2

Adresse
KEMPINNESTRAAT 19 9310 MELDERT(O-VL)

Code postal : 9310
Localité : Meldert
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande