@MADISON CLUBHOUSE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : @MADISON CLUBHOUSE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 809.034.735

Publication

06/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 30.12.2013 13702-0468-010
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 24.12.2012 12678-0216-011
17/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 03.02.2012, NGL 11.02.2012 12032-0065-011
05/08/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4

0809.034.735

111flgllblllZ1~58l A

=ilhlllll

"

0

2 6 JUL 2011J

afee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011- Annexes du Moniteur belge

ASVA

B.V.B.A.

Loddershoekstraat 36 - 1770 Liedekerke

Ontslag / benoeming zaakvoerder

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap

dd. 28 juni 2011 heeft volgende beslissingen genomen:

- de aanvaarding van het ontslag van de heer Luc Asselman met ingang van 30 juni 2011. De vergadering

verleent kwijting over de uitoefening van zijn mandaat.

- de benoeming van mevrouw Gisela Van Cauteren tot zaakvoerder. Haar mandaat treedt in voege op

1 juli 2011 en is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Willem Van Cauteren

Zaakvoerder

18/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 04.02.2011, NGL 14.02.2011 11033-0550-011
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 08.01.2016, NGL 27.01.2016 16030-0364-011

Coordonnées
@MADISON CLUBHOUSE

Adresse
AALSTERSESTEENWEG 271A 9400 NINOVE

Code postal : 9400
Localité : NINOVE
Commune : NINOVE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande