A & C

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & C
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.941.579

Publication

17/07/2014
Mod Word lij

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteMIN!) II

NEERGE.LEG

- 8 JULI 201it

RECHTeANK VAN

KOOPHAWMPTE GENT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0842941579

Benaming

(voluit) : A & C

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprekelijkheid

Zetel VVondelgemstraat 138 , 9000 - Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Bij bijzondere algemene vergadering van 24/06/2014 werd beslist:

om de heer Ciftci Mustafa, (NN 77.03.15-527.79) te ontslaan als zaakvoerder en dit vanaf 30/06/2014 Hij krijgt volledige dcharge voor zijn mandaat.

om de heer Patir Bekir, geboren te Corum (Turkije) te ontslaan als zaakvoerder wegens het niet verkrijgen van zijn Belgische verblijfsdocumenten en dit vanaf 28/02/2014. Hij krijgt volledige dcharge voor zijn mandaat.

Zaakvoerder

Kara Emrab.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/12/2013
Mod Word 11.1

E-'= t',J j ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

V beh aa Bel stal

III

NEedELECx>f3

2 0 NOV, 2013

RECHTBANK VAN KOOPHANDEeTffirgENT

Ondernemingsnr : 0842941579

Benaming

(voluit) : A & C

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprekelijkheid

Zetel : Wondelgemstraat 138 , 9000 - Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming zaakvoerder

Bij bijzondere algemene vergadering van 29/09/2013 werd beslist om:

De heer CIFTICli Mustafa (NN 77.03.15.-527.79) te benoemen als zaakvoerder vanaf 01/10/2013. Hij aanvaardt zijn mandaat.

Zaakvoerder

Kara Emrah

11/10/2013
UA 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

-2 OKT. 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHANDeiiGENT

Ondernemingsnr ; 0842.941.579

Benaming

(voluit) : A&C

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9060 Zetzate, Grote Markt 25

Onderwerp akte : OVERDRACHT AANDELEN - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS

E r blijkt uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering de dato 1 oktober 2013 gehouden op de maatschappelijke zetel dat:

Eerste Besluit

De heer Alish Orhan, geboren te Gabrovo op 12 juli 1974, wonende te 9000 Gent, IJzendijkstraat 42, draagt

50 aandelen over aan de heer Kara Emrah, voornoemd;

De heer Pavlov Nayden, draagt 50 aandelen over aan de heer Patir Bekir, hierna genoemd;

Tweede Besluit

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag aanvaard van de heer Alish Orhan, voornoemd, als

zaakvoerder van de vennootschap vanaf heden.

Derde Besluit

Met eenparigheid van stemmen worden De heer Kara Emrah, geboren te Corum (Turkije) op 5 januari 1982, Italiaanse verblijfskaart met nummer MO 23.08.2010, met woonplaats te 9000 Gent, Wondelgemstraat 138, en de heer Patir Bekir, geboren te Corum (Turkije) op 5 december 1987 Italiaanse verblijfskaart met nummer MO 24.05.2010, wonende te 9000 Gent, Wondelgemstraat 138, benoemd als zaakvoerders van de vennootschap vanaf heden.

Vierde Besluit

Met unanimiteit van stemmen word de verplaatsing van de zetel van 9060 Zelzate, Grote Markt 25, naar

9000 Gent, Wondelgemstraat 138, aanvaard.

Kara Emrah Patir Bekir

Zaakvoerder Zaakvoerder

Op de laatste Pb.. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

159 67

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

UA 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

-2 OKT. 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHANDeiiGENT

Ondernemingsnr ; 0842.941.579

Benaming

(voluit) : A&C

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9060 Zetzate, Grote Markt 25

Onderwerp akte : OVERDRACHT AANDELEN - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS

E r blijkt uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering de dato 1 oktober 2013 gehouden op de maatschappelijke zetel dat:

Eerste Besluit

De heer Alish Orhan, geboren te Gabrovo op 12 juli 1974, wonende te 9000 Gent, IJzendijkstraat 42, draagt

50 aandelen over aan de heer Kara Emrah, voornoemd;

De heer Pavlov Nayden, draagt 50 aandelen over aan de heer Patir Bekir, hierna genoemd;

Tweede Besluit

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag aanvaard van de heer Alish Orhan, voornoemd, als

zaakvoerder van de vennootschap vanaf heden.

Derde Besluit

Met eenparigheid van stemmen worden De heer Kara Emrah, geboren te Corum (Turkije) op 5 januari 1982, Italiaanse verblijfskaart met nummer MO 23.08.2010, met woonplaats te 9000 Gent, Wondelgemstraat 138, en de heer Patir Bekir, geboren te Corum (Turkije) op 5 december 1987 Italiaanse verblijfskaart met nummer MO 24.05.2010, wonende te 9000 Gent, Wondelgemstraat 138, benoemd als zaakvoerders van de vennootschap vanaf heden.

Vierde Besluit

Met unanimiteit van stemmen word de verplaatsing van de zetel van 9060 Zelzate, Grote Markt 25, naar

9000 Gent, Wondelgemstraat 138, aanvaard.

Kara Emrah Patir Bekir

Zaakvoerder Zaakvoerder

Op de laatste Pb.. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

159 67

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/06/2013
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111111

Luik B

Mors 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I NEERGtLEGD

13 JllN1 2013

RECHTBANK VAN KOOPHANDLrgfENT

Ondernemingsnr : 0842.941.579

Benaming

(voluit) : A&C

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9060 Zelzate, Grote Markt 25

Onderwerp akte : OVERDRACHT AANDELEN

Er blijkt uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering de dato 2 april 2013 gehouden op de maatschappelijke zetel dat:

Eerste Besluit

De heer ORHAN Ali, voornoemd draagt tien (10 ) aandelen over aan :

a.De heer ALISH Orhan : tien (10) aandelen

De heer KABILOV Shenol, voornoemd draagt twintig (20) aandelen over aan :

b.De heer ALISH Orhan : vijf (5) aandelen

c.De heer PAVLOV Nayden : vijftien (15) aandelen

Het aandelenregister wordt op heden bijgewerkt en ondertekend door partijen.

Tweede Besluit

Varia

De vergadering stelt vast dat de huidige aandeelhoudersstructuur zich als volgt voordoet :

1.Heer ALISH Orhan, eigenaar van vijftig (50) aandelen

2.Heer PAVLOV Nayden, eigenaar van vijftig (50) aandelen

AL1SH Orhan Ali

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/05/2013
Mod 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van ode ate

iErGELEGDOndernemingsnr : 0842.941.579

Benaming

(voluit) : A&C

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9060 Zelzate, Grote Markt 25

Onderwerp akte : OVERDRACHT AANDELEN - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS

Er blijkt uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering de dato 31 maart 2013 gehouden op de maatschappelijke zetel dat:

Eerste Besluit

De heer CIFTI Mustafa, voornoemd draagt zeventig (70 ) van zijn aandelen over aan

a.De heer PAVLOV Nayden, hier nader beter gedentificeerd vijfendertig (35) aandelen.

b.De heer ALISH Orhan Ali, hierna beter gedentificeerd : vijfendertig (35) aandelen

ledere vennoot hier aanwezig verklaart zich akkoord niet deze overdracht en verklaart zijn (haar)

voorkeurrecht niet uit te oefenen.

Het aandelenregister wordt op heden bijgewerkt en ondertekend door partijen.

Tweede Besluit

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag aanvaardt van de heer CIFTI Mustafa als zaakvoerder

van de vennootschap vanaf heden.

Hem wordt volledige kwijting gegeven over zijn bestuur.

Derde Besluit

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer ALISH Orhan Ali, geboren te Gabrovo op 12 juli 1974, wonende te 9000, Gent, Ijzendijkestraat 47 (nummer identiteitskaart B 1477319 09) aangesteld als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf heden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111111111111 Iii 11111Hfl

>13069997<

i 2'; r" ~ n. 2C13

RECHTE.->:`.: r: VAN KOOP}-r.-^,ND~L Tt GL:NT

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

1111I

Derde Besluit

Varia

De vergadering stelt vast dat de huidige aandeelhoudersstructuur zich als volgt voordoet

1.Heer ALISH Orhan, eigenaar van vijfendertig (35) aandelen

2.Heer PAVLOV Nayden, eigenaar van vijfendertig (35) aandelen

3.Heer ORHAN Ali, eigenaar van tien (10) aandelen,

4.Heer KABILOV Shenol, eigenaar van twintig (20) aandelen.

ALISH Orhan Ali

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/03/2013
Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNEERGELEGD

2 5 FEB, 2013

REC VAN

KOOPH~TK E GENT

11111111111111 1

*13038394*

l

bi

E

SI

II ii III

Ondememingsnr : 0842941579

Benaming :

(voluit) : A & C

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grote Markt 25 te 9060 Zelzate

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder - verkoop aandelen - Aanstelling zaakvoerder VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD maandag 18 februari 2013 Aanwezigen

Orhan Ali - Kabilov Shenol - Mustafa Cifti

De vergadering, samengeroepen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, wordt om 11:00uur geopend door Kabilov Shenol voorzitter van het bureau die als secretaris en stemopnemer ' zichzelf aanduidt.

' Bij naamafroeping werd de lijst van de aanwezigen gecontroleerd en regelmatig bevonden.

De voorzitter deelt mee dat alle vennoten op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, zodat de oproepingsfaciliteiten niet moeten worden verantwoord.

De voorzitter geeft melding van de agenda van de vergadering te weten :

.Ontslag als zaakvoerder van Dhr Kabilov Shenol met ingang van 31 maart 2013.

-Aanstelling als zaakvoerder van Mustafa Cifti met ingang van 18 februari 2013

' .Verkoop van aandelen van Kabilov Shenol aan Mustafa Cifti

De vennoten, die allen aanwezig zijn, stemmen met deze agenda in.

Bij goedkeuring van de voorgaande verklaringen door de vergadering, stelt deze laatste vast dat zij regelmatig is samengesteld en. geldig kan beraadslagen over de punten op de agenda

De bijzondere algemene vergadering stemt, met nparigheid van stemmen, in met de verkoop van de aandelen, alsook met het ontslag als zaakvoerder van Dhr Kabilov Shenol

' De bijzondere algemene vergadering stemt, met eenparigheid van stemmen, in met de aanstelling als zaakvoerder van Dhr Mustafa Cifti.

zaakvoerder Z cc.a,i2,Vc 4 er

tuS.c c- (-1:-'\''

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Kabilov Shenol

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/12/2012
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

nrod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

-5 OEC. 2012

RECHTBeiffiyAN KOOaHANDEL, TE GENT

Ondememi ngsnr : 0842941579

Benaming :

(voluit) : A & C

(verkort)

Rechtsvorm : Gesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grote Markt 25 te 9060 Zelzate

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder - verkoop aandelen - Aanstelling zaakvoerder VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD zaterdag 30 juni. 2012 Aanwezigen

" Sali Sali Ahmed

" Orhan Ali

" Kabilov Shenol

" Ismet Sali Yashar

De vergadering, samengeroepen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, wordt om 10:00uur geopend door Sali Sali Ahmed voorzitter van het bureau die als secretaris en stemopnemer zichzelf aanduidt,

Bij naamafroeping werd de lijst van de aanwezigen gecontroleerd en regelmatig bevonden.

De voorzitter deelt mee dat alle vennoten op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, zodat de oproepingsfaciliteiten niet moeten worden verantwoord.

De voorzitter geeft melding van de agenda van de vergadering te weten 'Verkoop van aandelen van Dhr Sali Sali Ahmed aan Kabilov Shenol (70 aandelen ) -Ontslag als zaakvoerder van Dir Sali Sali Ahmed met ingang van 30 juni 2012, -Aanstelling als zaakvoerder van Kabilov Shenol met ingang van 01 juli 2012. -Verkoop van aandelen van Dhr Ismet Sali Yashar aan Orhan Ali (10 aandelen ) De vennoten, die allen aanwezig zijn, stemmen met deze agenda in.

Bij goedkeuring van de voorgaande verklaringen door de vergadering, stelt deze laatste vast dat zij regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen over de punten op de agenda,

De bijzondere algemene vergadering stemt, met nparigheid van stemmen, in met de verkoop van de aandelen, alsook met het ontslag als zaakvoerder van Dhr Sali Sali Ahmed.

Op de laatste blz. Van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

De bijzondere algemene vergadering stemt, met nparigheid van stemmen, in niet de aanstelling als zaakvoerder van Mn- Kabilov Shenol.

De bijzondere algemene vergadering stemt, met nparigheid van stemmen, in met de verkoop van de aandelen van Dhr Ismet Sali Yashar.

zaakvoerder

Kabilov Shenol

Vdor-behoude gaar. her Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2012
rS3 Mod wad a

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

1

NEERGELEGD

1 B J11L1 2012

r .rl~ VAN

KOOPHA

OPHA\r)Fr TP rFvr

Ondememingsnr : 0842941579

Benaming :

(voluit) : A & C

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel i Grote Markt 25 te 9060 Zetzate

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder - verkoop aandelen.

VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD maandag 25 juni 2092

Aanwezigen

" Sali Sali Ahmed

" Ismail Mehmed Hyussein

" Ciftci Mustafa Ali

" Orhan AH

" Kabilov Shenol

" Ismet Sali Pashar

De vergadering, samengeroepen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, wordt om 94:OOuur geopend door Sali Sali Ahmed voorzitter van het bureau die als secretaris en stemopnemer zichzelf aanduidt.

Bij naamafroeping werd de lijstvan de aanwezigen gecontroleerd en regelmatig bevonden.

De voorzitter deelt mee dat alle vennoten op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, zodat de oproepingsfaciliteiten niet moeten worden verantwoord.

De voorzitter geeft melding van de agenda van de vergadering te weten

.Verkoop van aandelen van Dhr Ciftci Mustafa Ali aan Dhr Sali Sali Ahmed

" Ontslag als zaakvoerder van Dhr Ciftci Mustafa Ali met ingang van heden. , De vennoten, die allen aanwezig zijn, stemmen met deze agenda in.

Bij goedkeuring van de voorgaande verklaringen door de vergadering, stelt deze laatste vast datzij regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen over de punten op de agenda.

I1111 'HUM

*12133117*

StDe bijzondere algemene vergadering stemt, met nparigheid van stemmen, in met de verkoop van de aandelen, alsook met het ontslag ais zaakvoerder van Dhr Ciftci Mustafa Ali.

Gezien de afhandeling van de agenda, en gezien het feit dat geen vennoot het woord vraagt, wordt de

vergadering gesloten om 95uOO.

Sali Sali Ahmed -zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso < Naam en handtekening.

02/02/2012
Ondernemingsnr: ai il51-ei

Benaming

(voluit) : A & C

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9060 Zetzate, Grote Markt 25

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Harold POPPE, notaris te Gent op 19 januari 2012, neergelegd . ter publicatie, voor registratie, dat :

1. De heer SALI Sali Ahmed, van Bulgaarse nationaliteit, geboren te Samuil (Bulgarije) op 13 november: 1964, (E Kaart B040531852), wonende te 9000 Gent, Kaprijkestraat 54.

2. De heer ISMAIL Mehmed Hyussein, van Bulgaarse nationaliteit, geboren te Isperih (Bulgarije) op 22 mei' 1958, (E Kaart B0898735 30), wonende te 9000 Gent, Kaprijkestraat 54.

3. De heer CIFTI Mustafa Ali, van Turkse nationaliteit, geboren te Sivrihisar (Turkije) op 15 maart 1977

(Identiteitskaart nummer B008578335), wonende te 6030 Charleroi, Rue Robert Fesler 74/011, een besloten,

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "A & C", met maatschappelijke

zetel te 9060 Zelzate, Grote Markt.25.

- De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi en/of in

het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon :

-Algemene bouwwerkzaamheden;

-Slopen;

-Bouwrijp maken van terreinen;

-Bouwen van bruggen en tunnels;

-Waterdichtingswerken van muren;

-Bouw van autowegen en andere wegen;

-Bouw van sierschouwen en open haarden;

-Uitvoeren van metsel en voegwerken;

-Chapewerken;

-Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;

-Leggen van kabels en leidingen;

-Grondwerken;

-Bouw van rioleringen;

-Schrijnwerk;

-Dakwe rkwerkzaa mh eden;

-Plaatsen van vloer- en wandtegels;

-Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;

-Plaatsen van behang en vloerbedekking en wendbekleding van andere materialen;

-Schilderwerken van gebouwen;

-Industrile schilderwerken;

-Chapewerken;

-Glaszetten;

-Loodgieterswerk;

-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;

-Gevelreiniging;

-Reiniging van gebouwen;

-Poetsdienst;

-Stukadoorswerk;

-Restaureren van bouwwerken;

-Uitvoeren van zandstraaiwerken, metaalconstructies, las-, montage- en demontagewerken;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening.

N

Voo behou aan t BeIg: Staats

I II 11H 1111111 WII1II

'12029756*

Mod Wortl 11.1

E

na neerlegging ter griffie van de akte

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

-Personenvervoer, taxibedrijf;

-Het uitbaten van een verpakkingsbedrijf, alsook aannemen van verpakkingswerken;

-Onderneming voor land en tuinbouwwerken, uitvoeren van loon en stukwerk voor deze sector;

-Het uitbaten van een transport en/of koerierbedrijf, de distributie en vervoer van alle goederen en

documenten in binnen en buitenland;

-Onderhoudsproducten, algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;

-Het verschaffen van arbeidskrachten aan landbouw handels en nijverheidsondernemingen;

-Het uitbaten van: een caf, internetcaf met mogelijkheid om nationaal en internationaal te telefoneren,

nachtwinkel, dancing, videotheek;

-Het uitbaten van een beenhouwerij;

-Het uitvoeren van werken van vleesvemijderij en uitbeenderij (loon en stukwerk);

-Het uitbaten van een restaurant, pizzeria of een meeneemsnackbar voor het vervaardigen en verkopen van pita's, hamburgers, croques en alle andere soortgelijke en/of aanverwante producten allen met hun beleg, evenals verkoop van dranken;

-De import en export, groot - en kleinhandel in producten van textiel en kleding, meubelen, bedden, tapijten, confectie voor heren en dames en babyuitzet, lederwaren, artikelen van glas, porselein en gleiswerk voor nijverheidsdoeleinden, bouwproducten en materialen, sanitaire apparaten en artikelen, hard en software, ijzerwaren, televisie en radio elektrische toestellen alsook herstellingen van deze, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting;

-De groot en/of kleinhandel van brood en banketbakkerij;

-Industrile bakkerij;

-Een groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands personenwagens, vrachtwagens, motorvoertuigen,

vaartuigen en aanhangwagens;

-De herstelling en onderhoud van personenwagens en vrachtwagens;

-Allerlei diensten in verband met carwash;

-Het verhuren van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, verkoop van onderdelen olin, smeermiddelen

en onderhoudsproducten;

-Werkplaats voor koetswerk, onderhoud en herstelling van motorvoertuigen;

-Uitvoeren van zandstraatwerken, metaalconstructies, las-, montage- en demontagewerken;

-De aankoop en verkoop, import en export, klein en groothandel, commissie en consignatie van diverse goederen in het algemeen met inzonderheid van motorvoertuigen;

-Import en export, groot en kleinhandel in juwelen;

-Het uitbaten van een kapperszaak voor dames en heren;

-Het organiseren van kansspelen, pronostieken.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industrile, commercile, financile, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in Belgi als in buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

- De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

- Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600

EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die elk een/honderdste van het

kapitaal vertegenwoordigen.

PLAATSING VAN EN STORTING OP HET KAPITAAL

Op het maatschappelijk kapitaal wordt ingeschreven in specin als volgt:

-De heer SALI Sali, voornoemd, voor zevenduizend vierhonderdveertig EURO (7.440,00 EUR), zij veertig

(40) aandelen, volstort ten belope van tweeduizend vierhonderdtachtig EURO (2.480,00 EUR).

- De heer ISMAIL Mehmed, voornoemd, voor negenduizend driehonderd EURO (9.300,00 EUR), zij vijftig

(50) aandelen, volstort ten belope van drieduizend honderd EURO (3.100,00 EUR)

- De heer CIFTCI Mustafa, voornoemd, voor duizend zeshonderd tachtig EURO (1.860,00 EUR), zij tien

(10) aandelen, volstort ten belope van zeshonderd twintig EURO (620,00 EUR).

DEPONERING VAN DE FONDSEN OP EEN BIJZONDERE REKENING

Overeenkomstig artikel 311 van het wetboek van vennootschappen, werd het totaal van de inbrengen in

geld, zij zesduizend tweehonderd EURO (6.200,00 EUR), vr de oprichting van de vennootschap door de

oprichters door storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 751-2058208-05 bij

AXA Bank NV ten name van de vennootschap in oprichting.

De oprichters verklaren dit attest aan de ondergetekende notaris te hebben overhandigd.

De ondergetekende notaris verklaart gemeld attest afgeleverd door voormelde financile instelling te

hebben ontvangen en zal dit in zijn dossier bewaren.

Iedere comparant bevestigt dit wat zijn storting betreft.

Voor-beiouden aan het Belgisch Staatsblad

Deze bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over die rekening kan alleen worden beschikt door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en eerst nadat de werkende notaris aan de instelling bericht gegeven heeft van het verlijden van de akte.

- Het beheer van de vennootschap wordt toevertrouwd aan n of meerdere statutaire of niet statutaire zaakvoerders.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder heeft afzonderlijk de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ; verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn; de bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

- Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering bijeengeroepen de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

- De eerste algemene vergadering zal plaats hebben in het jaar tweeduizend en veertien.

- Het maatschappelijk jaar begint op n januari en eindigt op nendertig december.

- Het eerste maatschappelijk jaar begint boekhoudkundig op heden om te eindigen op nendertig = december tweeduizend en dertien.

ALGEMENE VERGADERING

En onmiddellijk zijn de vennoten in algemene vergadering bijeengekomen en werden de heren SALI Sali en CIFTI Mustafa aangesteld als zaakvoerders van de vennootschap.

Hun mandaat is onbezoldigd.

H. POPPE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte oprichting.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/04/2015
op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden to vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

15 600

NEERGELEGD

1 -04- 2015

RECHTBANK VAN

Koo ` E~ TE GENT

Ondernemingsnr : 0842.941.579

Benaming

(voluit) : A&C

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Wondelgemstraat 138 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder - Verplaatsing maatschappelijke en adminstratieve zetel

Tijdens een buitengewone algemene vergadering dd. 31/03/2015 zijn volgende beslissingen genomen:

Dhr, Kara Emrah neemt ontslag als zaakvoerder met volledige dcharge voor zijn bestuur en Dhr. Tosin Ahmed NN. 90.07.07-33536 wordt benoemd tot zaakvoerder vanaf heden.

De maatschappelijke en administratieve zetel worden verplaatst naar 9000 Gent Maria Theresiastraat 14 .

Kara Emrah

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

11/02/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
05/01/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A & C

Adresse
THERESIASTRAAT 14 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande