A & K

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & K
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 891.621.030

Publication

28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 24.06.2013 13213-0389-011
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.07.2012, NGL 29.08.2012 12503-0592-008
06/02/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kgpie na neerlegging ter griffie van creea7feelegd/ontvanven op

2 7 ~~s.~~, 20i5

ter gri'rxic t;,Te

reC+ki ~7i~~.itc: %Jt:f1 r:t C;~"tw:~~~~ r 3 t~

Griffie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad1502 394

Ondernemingsnr : 0891.621.030

Benaming

(voluit) : A Sc K

{verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Onderwijsstraat 107 -1070 Anderlecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uitreksel van de buitengewoon algemene vergadering van 28 juni 2014.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de Heer Tahiri Abdelhak, als zaakvoerder, vanaf heden.

De vergadering aanvaardt de benoeming als zaakvoerder van meneer Ghazi Abdelouahab, vanaf heden

Volmacht is gegeven aan J. Jordens bvba / Serge Solau om dit publicatie te handtekenen en de modificaties aan KBO te doen.

Serge Solau

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luikg vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening. ,

25/06/2012
f

g:';x:,.

"

1J111111.11.111,111911

Maa Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

Oudenaarde

14 JUNI 2012

Griffie

Ondememingsnr: 0891621030 Benaming

(voluit) : A&K

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten venootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Georges Dumontstraat 5 - 9600 Ronse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder en wijziging maatschappelijke zetel Uitreksel van het proces verbaal van de buitengewone algemen vergadering van 30 maart 2012

Ontslag tot zaakvoerder vanaf 30 maart 2012, De Heer HADRAOUI Ahmed wondende te Georges Dumontstraat 5 in 9600 Ronse.

Benoeming tot zaakvoerder met gratis mandaat vanaf 30 maart 2012, De Heer TAHIRI Abdelhak, wonende te Onderwijsstraat 107 in 1070 Brussel.

Er wordt beslist om de maatschappelijke zetel van de venootschap vanaf 30 maart 2012 te verplaatsen naar het volgende adres:

Onderwijsstraat 107

1070 Brussel

Na voorlezing en goedkeuring wordt huidig verslag ondertekenend door de Buitengewone Algemene vergadering

TAHIRI Abdelhak,

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.07.2011, DPT 30.08.2011 11514-0252-012
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 20.07.2010 10329-0078-013
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 28.08.2009 09705-0174-013
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.01.2016, NGL 27.01.2016 16030-0264-012

Coordonnées
A & K

Adresse
GEORGES DUMONTSTRAAT 5 9600 RONSE

Code postal : 9600
Localité : RENAIX
Commune : RENAIX
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande