A & S DE NEVE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & S DE NEVE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 891.872.735

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 30.05.2014, NGL 26.06.2014 14224-0478-016
02/04/2014
ui

ui

lII

V beh aai Bet Staa

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dt~______

FiIFFI AECH1 BANK ~n~1

Z 1 blAAR 2014 DENDERMONDE

Griffie

+.

andememingsnr : 0891.872.735 Benaming

(voluit) : A & S DE NEVE (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : ledebaan 285, 9300 Aalst

(volledig adres)

. Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2013 blijkt wat volgt:

Vanaf heden wordt eervol ontslag verleend aan Mevrouw Sandrine De Neve, Steenweg op Dendermonde 116, 1745, Opwijk als zaakvoerder,

Anja De Neve

VoorzitterOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) ~

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 31.05.2013, NGL 27.06.2013 13230-0405-016
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 25.05.2012, NGL 04.06.2012 12149-0115-013
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 27.05.2011, NGL 03.06.2011 11145-0413-012
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 28.05.2010, NGL 14.06.2010 10165-0334-008
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 29.05.2009, NGL 05.06.2009 09189-0114-010
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 30.11.2014, GGK 29.05.2015, NGL 29.05.2015 15139-0540-016

Coordonnées
A & S DE NEVE

Adresse
LEDEBAAN 285 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande