A & T CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & T CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.974.802

Publication

20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.12.2013, NGL 17.02.2014 14040-0536-012
16/12/2014
Voor-

behoude aan het Belgisci

Staatsbia

Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0889974802

Benaming

(voluit) : A & T Consulting

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mijttestraat 39, 9700 Oudenaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernummering

De zitting van het Schepencollege dd. 17 februari 2014 van de stad Oudenaarde besliste dat met ingang van 1 mei 2014 de onpare huisnummers van de Mijttestraat hernummerd zijn.

Ingevolge deze beslissing werd Mijttestraat 39 gewijzigd met ingang vanaf 1 mei 2014 naar Mijttestraat 47.

PEYSKENS Jens

Zaakvoerder

Tegelijk hierbij neergelegd : getuigschrift van de Stad Oudenaarde aangaande de hemummering

Gent

Afdeling Oudenaarde

0 5 DEC. 2014

Griffie

14 3303

18

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.12.2012, NGL 16.02.2013 13046-0031-012
05/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 03.12.2011, NGL 29.02.2012 12051-0533-012
08/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 04.12.2010, NGL 26.02.2011 11050-0063-011
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.12.2009, NGL 04.01.2010 10003-0241-011
23/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 06.12.2008, NGL 16.12.2008 08857-0315-010

Coordonnées
A & T CONSULTING

Adresse
MIJTTESTRAAT 39 9700 OUDENAARDE

Code postal : 9700
Localité : OUDENAARDE
Commune : OUDENAARDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande