A & D GROUP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & D GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.905.133

Publication

08/05/2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014  A_Iulexe _du niteur_ belge

Mod warel 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va

2 5 APR, 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondemerningsnr : 0478.905.133

Benaming

(voluit) : A & D GROUP

(verkort) :

Rechtsvaren : B.V.B.A.

Zetel : Albertlaan 200 - 9400 Ninove

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap del. 17 april 2014 heeft met eenparigheid van stemmen beslist om het ontslag van mevrouw Annick Van De Velde te aanvaarden.

Didier Watravens

Zaakvoerder

E RECi-i BANK VAN

KOOPtiANUt_L GENT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 19.06.2014, NGL 25.06.2014 14216-0435-011
06/02/2014
Voor-bohanden

aan het selgisch Staatsblad

MDdWrd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I II Hill IIII UI

*14036069*

-GRFFFE--REK

VAN KOOPHANDEL

2 8 JAN 2014 DENDgetiONDE

Ondernemingsnr 0478.905.133

Benaming

(verd) - A 8e D GROUP

(verkort)

Rechtsvorm B.V.B.A.

Zetel Albertlaan 200 - 9400 Ninove

(volledig adres)

Onderwerp akte; Benoeming zaakvoerder

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap dd. 1 oktober 2013 heeft met eenparigheid van stemmen beslist om mevrouw Caroline Couck te benoemen tot zaakvoerder. Haar mandaat treedt in voege op 1 oktober 2013.

1.1

e

0 "

Didier Walravens

e

. Zaakvoerder

C.J

<

" er

cre

cre

cre

Op de laatste blz. van LuikE vennelden Rooto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzli van de nerso(0*.,n) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwacidigen

Verso Naam en handtokening.

03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 07.06.2012, NGL 28.06.2012 12230-0044-012
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 06.06.2011, NGL 29.06.2011 11230-0270-015
21/01/2010 : DEA007858
25/09/2009 : DEA007858
11/07/2008 : DEA007858
02/08/2007 : DEA007858
07/09/2006 : DEA007858
28/07/2005 : AAA007858
08/10/2004 : AAA007858
09/12/2002 : AAA007858

Coordonnées
A & D GROUP

Adresse
ALBERTLAAN 200 9400 NINOVE

Code postal : 9400
Localité : NINOVE
Commune : NINOVE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande