A & F BEDRIJFSREVISOREN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & F BEDRIJFSREVISOREN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 876.661.947

Publication

14/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 07.01.2014 14004-0116-011
23/12/2014
Moa Word 11.1

ln de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

( IPFfE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

12 DEC, 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

h i

*14226755*

Ondememingsnr : 0876.661.947

Benaming

(voluit) : A & F Bedrijfsrevisoren

(verkort) :

Rechtsvorm : Burg. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Plezantstraat 8 - 9100 Sint-Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerders

De bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op 30 december 2013 benoemt met eenparigheid van stemmen de volgende personen tot zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van 1 januari 2014 :

Mevrouw Nadja De Buyser, wonende te 2890 Sint-Amands, Buisstraat 44.

" De heer Geert Van Hemelryck, wonende te 9160 Lokeren, Beukendreef 7.

Tevens dient het adres van de maatschappelijke zetel - ingevolge een brief van de dienst ruimtelijke ordening en stedebouw Sint-Niklaas dd 14 februari 2011 - aangepast te worden naar

- Plezantstraat 8 b te 9100 Sint-Niklaas

G. Van Flemelryck & Co Burg. BVBA

vertegenwoordigd door

Geert Van Hemelryck

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 05.01.2015 15003-0153-011
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 11.01.2013 13008-0042-012
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 09.01.2012 12005-0490-012
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.12.2010, NGL 27.12.2010 10647-0396-011
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 17.12.2009 09893-0312-010
05/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.12.2008, NGL 30.12.2008 08878-0273-010
02/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.12.2007, NGL 27.12.2007 07853-0111-010

Coordonnées
A & F BEDRIJFSREVISOREN

Adresse
PLEZANTSTTRAAT 8 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande