A. DIEPENDAELE T.M.D.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A. DIEPENDAELE T.M.D.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 417.733.666

Publication

23/01/2013
r- Mod Word 11.1

~~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

1 0 JAN, 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0417.733.666

Benaming

(voluit) ; A. Diependaele T.M.D.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakellijkheid

Zetel : Krommestraat 45 - 9550 Herzele

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Verslag van de raad bestuur gehouden op 6 december 2012

De vergadering heeft beslist dat mevrouw Caroline Diependaele, Krommestraat 41a 9550 Herzele, het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd verder blijft uitoefenen.

De heer Antoine Diependaele, Krommestraat 45 9550 Herzele wenst zijn mandaat te beeindigen maar vermits zijn mandaat statutair is vastgelegd wordt gevraagd om een buitengewone algemene vergadering te houden voor een Notaris.

Zaakvoerder

Diependaele Antoine

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/08/2012 : OU015123
03/07/2012 : OU015123
02/09/2011 : OU015123
12/08/2010 : OU015123
03/09/2009 : OU015123
11/09/2008 : OU015123
02/09/2008 : OU015123
06/09/2007 : OU015123
15/01/2007 : OU015123
01/09/2006 : OU015123
28/07/2005 : OU015123
28/07/2004 : OU015123
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.07.2015 15377-0485-021
16/07/2003 : OU015123
06/07/2001 : OU015123
17/07/1999 : OU015123

Coordonnées
A. DIEPENDAELE T.M.D.

Adresse
KROMMESTRAAT 38 9550 HERZELE

Code postal : 9550
Localité : HERZELE
Commune : HERZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande