A.B.M. INTERNATIONAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A.B.M. INTERNATIONAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 421.316.629

Publication

19/05/2014
Mod Word 11.1

:a.iyl ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

f._

GRIFFII Rr'C'i" dK VAN KOOPHANDEL GENT

0 T MEI 2014

Griffie

AFOi"I IRiP, nF'Nd7`7h!EONDC

II II I*1II910IN128IIIUN0" N

Vi behc aal Bel. Staa

1IijfagnTij het Belgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421.316.629

Benaming

(voluit) : ABM INTERNATIONAL

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark Noord 14  9100 Sint Niklaas

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris

Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 28 februari 2014 blijkt :

de herbenoeming tot commissaris van de vennootschap :

 van Vande Moortel J. & C Bedrijfsrevisoren, b.v.o.v.v.e. bvba (1BR  B00348) met zetel te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27 vertegenwoordigd door de heer Bert DE CLERCQ, bedrijfsrevisor

 dit mandaat gaat onmiddellijk in en zal een einde nemen op de jaarvergadering van het boekjaar 2016

CAMPUS-RPF BVBA

Gedelegeerd Bestuurder

vertegenwoordigd door

Marc DE COCK

vaste vertegenwoordiger

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/04/2014 : DE059350
01/04/2014 : DE059350
09/09/2014 : DE059350
13/10/2014 : DE059350
07/02/2014 : DE059350
30/01/2014 : DE059350
07/01/2014 : DE059350
07/01/2014 : DE059350
18/03/2013 : DE059350
13/03/2013 : DE059350
26/04/2012 : DE059350
30/03/2012 : DE059350
21/12/2011 : DE059350
18/04/2011 : DE059350
31/03/2011 : DE059350
20/01/2011 : DE059350
19/03/2015 : DE059350
31/03/2010 : DE059350
26/03/2010 : DE059350
14/04/2015 : DE059350
20/04/2015 : DE059350
24/03/2009 : DE059350
20/11/2008 : DE059350
09/04/2008 : DE059350
31/03/2006 : DE059350
29/06/2015 : DE059350
07/04/2005 : SN059350
31/03/2005 : SN059350
29/03/2004 : SN059350
20/02/2004 : SN059350
11/04/2003 : SN059350
09/04/2003 : SN059350
29/03/2002 : SN059350
29/03/2000 : SN059350
03/07/1999 : SN059350
05/07/1996 : BL432263
01/01/1995 : BL432263
23/06/1994 : BL432263
01/01/1993 : BL432263
03/09/1991 : BL432263
01/01/1989 : BL432263
01/07/1988 : BL432263
01/01/1988 : BL432263
07/03/1987 : BL432263
01/01/1986 : BL432263
21/06/2017 : DE059350

Coordonnées
A.B.M. INTERNATIONAL

Adresse
INDUSTRIEPARK-NOORD 14 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande