A.C.C. DIENSTENCHEQUES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.C.C. DIENSTENCHEQUES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 880.410.602

Publication

26/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.10.2013, NGL 19.11.2013 13664-0583-034
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 29.10.2014, NGL 17.12.2014 14695-0073-034
31/12/2014
,-'"` ~~ " , ~ Mod 2,t

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V bah

aa

Bei Star

111111 1 3011NEERGELEGD

,..,_Gr 0 9 -12- 2014

14

RECHTBANK VAN

_qp ,~ OO?NA.LDELgrItTeENT

.NfTEUR B

19 -12- 21 BEL ISCH STAR

Ondernemingsnr : 0880.410.602

Benaming

(volmi} : A.C.C. Dienstencheques

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Belfortstraat 5, 9000 Gent

Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris

Blijkens Algemene Vergadering van 29 oktober 2014 wordt herbenoemd voor een termijn van 3 jaar, haar = mandaat ingaande met het boekjaar 11412014- 31/3/2015 en eindigend met de algemene vergadering m.b.t. het; boekjaar 11412016- 3113/2017 :

Figurad Bedrijfsrevisoren BVBA , Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs Westrem, met als, mandaatdrager Mevr, Ann Van Vlaanderen, vennoot, zelfde adres.

Johan Goossens

Zaakvoerder

"

Op de laatste blz. van Luit( B vermelden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tea aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening.

05/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.10.2012, NGL 30.11.2012 12652-0273-033
03/08/2012
MPd 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte.

fr

her az Iiiiiiuouuuii

Ce Sta; *iaiA3~zes"

2 il j*UL1 2012

RECHTBAK

K4QPHANDE4 - -

Gri itfi" -

Ondernemingsnr : 0880.410.602

Benaming

(voluit) : A.C.C. Dienstencheques

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Belfortstreat 5, 9000 Gent

Onderwerp akte : Ontslag er[ Benoeming Commissaris

Blijkens Bijzondere Algemene Vergadering van 22 met 2012

- s akte genomen van het ontslag als commissaris, om persoonlijke redenen, van Mv Estella Verschueren,' mandaatdrager van BVBA burg.v. Estella Verschueren & Co Bedrijfsrevisoren, Smalle Heerweg 221, 9080, Lochristi,

- is benoemd tot commissaris voor de boekjaren eindigend 31/03/2012, 31/03/2013 en 31/03/2014 : WF&Co Bedrijfsrevisoren, Kortrijksesteenweg 1126, 9051 St.Denijs Westrem, vertegenwoordigd door Mv Ann Van Vlaanderen, vennoot.

Johan Goossens

Zaakvoerder

Op de taatsle blz. van Luik B vermeiden . Recto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij Van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 22.09.2011, NGL 17.11.2011 11613-0131-035
17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 22.09.2010, NGL 11.03.2011 11056-0541-034
12/02/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2009, GGK 22.09.2009, NGL 29.01.2010 10035-0237-021
06/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 22.09.2009, NGL 30.10.2009 09841-0026-020
10/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 22.09.2008, NGL 31.10.2008 08808-0202-018
05/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 25.07.2007, NGL 30.10.2007 07788-0060-018
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 22.08.2016, NGL 26.10.2016 16663-0553-035

Coordonnées
A.C.C. DIENSTENCHEQUES

Adresse
BELFORTSTRAAT 5 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande