A.M.R. MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.M.R. MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 475.694.433

Publication

30/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.10.2013, NGL 21.10.2013 13639-0165-011
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.12.2014, NGL 31.12.2014 14714-0347-011
09/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 29.09.2012 12603-0264-012
12/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.11.2011, NGL 02.12.2011 11629-0211-010
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.10.2010, NGL 23.10.2010 10592-0096-010
20/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.10.2009, NGL 13.11.2009 09852-0288-009
09/04/2015
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ii~umn~mi~~qu~~w11

Ondernemingsnr ; 0475.694A33

Benaming

(voluit) : A.M.R. Management

(verkort) .

Rechtsvorm ; Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; Graaf Wichmanstraat 7 te 9070 Destelbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel.

Op de bijzondere algemene vergadering van 3 maart 2015 wordt met eenparigheid van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel van BVBA A.M.R. Management te verplaatsen naar Korte Meer 8 te 9000 Gent.

NEERGELEGD

2 7 MAART 2015

RECHTBANK VAN

KOOPHANeekM GFNT

URKENS Ivan, Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behoudet

aan het

Belgisch Staatsbla

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 31.08.2008 08703-0051-009
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 30.08.2007 07674-0393-009
18/06/2007 : GE200521
05/09/2006 : GE200521
29/09/2005 : GE200521
29/10/2004 : GE200521
26/11/2003 : GE200521
04/11/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
04/11/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
06/10/2001 : GEA026098
09/12/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A.M.R. MANAGEMENT

Adresse
KORTE MEER 8 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande