AALTERPAINT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AALTERPAINT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 401.000.473

Publication

20/06/2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod PDF 11.1

_

;fffjI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MIIII lii II

Ondernemingsnr Benaming (voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Venecolaan 8 - 9880 Aalter

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Ontslag en benoeming bestuurder

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 28 april 2014:

Uit de vergadering blijkt het vrijwillig ontslag van:

- Mevrouw Sophie Maes, wonende te 9000 Gent, Moutstraat 9, als bestuurder, voorzitter - gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.

Uit de vergadering blijkt de benoeming van:

-De NV Insumat, RPR Gent, met ondememingsnummer 0437.119.216, met zetel te 9000 Gent, Moutstraat 9, vast vertegenwoordigd door Sophie Maes als bestuurder van de vennootschap.

Haar opdracht wordt toegekend voor een periode van zes jaar die een einde zal nemen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2020.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd 8 april 2014 van Insumat NV, voornoemd, blijkt dat mevrouw Sophie Maes, wonende te 9000 Gent, Moutstraat 9, werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger om voormeld bestuursmandaat waar te nemen in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 28 april 2014

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 28 april 2014 blijkt dat de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen heeft beslist om:

-De NV Insumat, RPR Gent, met ondernemingsnummer 0437.119.216, met zetel te 9000 Gent, Moutstraat 9, vast vertegenwoordigd door Sophie Maes te benoemen als voorzitter - gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Insumat NV, vast vertegenwoordigd door Sophie Maes

gedelegeerd bestuurder

EEF1GELEGD

11 JUNI 2014

RECHTIEWM VAN KOOPHAND

: 0401.000.473

Aalterpaint

Op de laatste Ni: Van Luik avermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/05/2013 : GE090892
29/04/2013 : GE090892
07/02/2013 : GE090892
28/03/2012 : GE090892
15/03/2012 : GE090892
31/05/2011 : GE090892
21/05/2010 : GE090892
11/05/2010 : GE090892
22/07/2009 : GE090892
29/05/2009 : GE090892
23/04/2015 : GE090892
24/06/2008 : GE090892
20/06/2008 : GE090892
21/06/2007 : GE090892
09/12/2005 : GE090892
27/10/2005 : GE090892
23/05/2005 : GE090892
27/09/2004 : GE090892
10/05/2004 : GE090892
27/06/2003 : GE090892
19/05/2003 : GE090892
03/02/2003 : GE090892
26/10/2015 : GE090892
21/06/2002 : GE090892
12/11/2015 : GE090892
18/07/2001 : GE090892
09/12/2015 : GE090892
16/12/2015 : GE090892
01/01/1997 : GE90892
16/05/1996 : GE90892
01/01/1995 : GE90892
01/01/1992 : GE90892
18/05/1991 : GE90892
31/05/1989 : GE90892
01/01/1989 : GE90892
01/03/2016 : GE090892
01/01/1988 : GE90892
26/06/1986 : GE90892
01/01/1986 : GE90892
25/08/2016 : GE090892
25/08/2016 : GE090892
26/10/2016 : GE090892

Coordonnées
AALTERPAINT

Adresse
VENECOLAAN 8 9880 AALTER

Code postal : 9880
Localité : AALTER
Commune : AALTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande