ABC-TRANS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ABC-TRANS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 462.448.092

Publication

28/07/2014 : GE187959
01/08/2013 : GE187959
27/06/2012 : GE187959
01/09/2011 : GE187959
01/08/2011 : GE187959
20/07/2010 : GE187959
09/06/2009 : GE187959
08/06/2009 : GE187959
08/07/2008 : GE187959
03/07/2008 : GE187959
04/07/2007 : GE187959
09/07/2015
Mol PDF 77.1

F_rre FE I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 11111111

behouden *15098204*

aan het

Belgisch

StaatsblacOndernemingsar Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

0462.448.092

ABC - TRANS

Naamloze vennootschap

3 0 --0j- 2015

RECtt"t :Gxiffi~e~r~ t~003~H3N: t. ~r T r_T

het Belgisch Staatsblad 09/07/2015 Annexes du Moniteur belg-e

Zetel : Nijverheidslaan 1, 9880 Aalter, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Benoemingen -Ontslagen

Tekst

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 26 mei 2015.

De mandaten van de bestuurders Franck Staelens, Gwijde Versele en Marc Vuylsteke komen te vervallen. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de mandaten van de bestuurders Franck Staelens en Gwijde Versele te hemieuwen tot na de jaarvergadering welke in 2021. zal plaatsvinden. Het mandaat van de bestuurder, dhr Marc Vuylsteke wordt niet hernieuwd. Tevens wordt Dhr Stefan Versele benoemd tot bestuurder van de vennootschap tot na de jaarvergadering welke in 2021 zal plaatsvinden.

Franck Staelens

Gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 26 mei 2015.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om Dhr Franck Staelens aan te duiden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Franck Staelens

Gedelegeerd bestuurder

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

12/07/2005 : GE187959
29/06/2005 : GE187959
02/07/2004 : GE187959
26/06/2003 : GE187959
26/06/2003 : GE187959
04/07/2001 : GE187959
19/02/1998 : GE187959
15/06/2017 : GE187959

Coordonnées
ABC-TRANS

Adresse
NIJVERHEIDSLAAN 1 9880 AALTER

Code postal : 9880
Localité : AALTER
Commune : AALTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande