ABITECH

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABITECH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 806.232.128

Publication

21/10/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
11/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 06.09.2012, NGL 06.12.2013 13678-0445-013
11/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 05.09.2013, NGL 06.12.2013 13678-0446-013
11/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 01.09.2011, NGL 06.12.2013 13678-0444-014
19/03/2013
Voor-

behouden

aan het

Betgl ch

Staatst led

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mad Wort! 11.1.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VAN KOOPHANDEL

DLI`

- 8 RAMI 2013

DENDERMONDEGriffieOndernemingsnr : 0806.232.128

Benaming

(voluit) : ABITECH

(verkort)

Reehtavorm : Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid

Zetei : Vaartstraat 90/001 9270 Kalken

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging Maatschappelijke Zetel

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 16/01/2013 blijkt dat werd beslist de zetel van de onderneming te verplaatsen naar

Steenbeekstraat 9

9270 Kalken

VAN KEER Bart

Zaakvoerder

F

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 08.11.2010, NGL 29.11.2010 10617-0245-014
06/05/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
ABITECH

Adresse
STEENBEEKSTRAAT 9 9270 KALKEN

Code postal : 9270
Localité : Kalken
Commune : LAARNE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande