ADECO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ADECO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 442.323.661

Publication

25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 18.10.2013, NGL 14.11.2013 13661-0574-011
23/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 19.10.2012, NGL 19.11.2012 12641-0337-011
03/07/2012
Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoudet aan het Belgisch

ataatsblal

II

*iaiisaze

Ondememingsnr : 0442.323.661 Benaming

(voluit)

(verkort) :

ADECO

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Ring-Oost 16, 9400 Ninove

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG, BENOEMING EN HERBENOEMING BESTUURDERS

Blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van 7 november 2008 dat het mandaat van mevrouw: Vanhelleputte Magda niet hernieuwd wordt. In haar plaats worden de heren Verschorren Paul, PO Box 95555 Dubai en de heer Verschorren Joseph, Plasveldlaan 23, 9400 Ninove benoemd als bestuurders voor een periode van zes jaar of tot aan de algemene vergadering van het jaar 2014. De aansluitende vergadering van. de raad van bestuur heeft de heer Constappis Thomas herbevestigd in zijn functie als gedelegeerd bestuurder. De mandaten zijn onbezoldigd.

Ninove, 7 november 2008

Constappis Thomas

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 12.11.2011, NGL 24.11.2011 11616-0418-011
26/07/2011 : GEA025705
30/11/2010 : GEA025705
08/12/2009 : GEA025705
18/12/2008 : GEA025705
18/01/2008 : GEA025705
07/12/2007 : GEA025705
23/11/2006 : GEA025705
28/11/2005 : GEA025705
18/08/2005 : GEA025705
12/11/2004 : GEA025705
21/11/2003 : GEA025705
28/02/2003 : GEA025705
02/12/2002 : HA077375
28/06/2001 : HA077375
22/11/2000 : GEA010572
13/01/2000 : HA077375
08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 16.10.2015, NGL 04.12.2015 15680-0517-011
29/12/1998 : HA77375

Coordonnées
ADECO

Adresse
RING-OOST 16 9400 NINOVE

Code postal : 9400
Localité : NINOVE
Commune : NINOVE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande