ADELANTE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADELANTE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 464.026.026

Publication

24/04/2014 : DE059357
27/10/2014
mod11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr ; 0464.026.026

Benaming (voluit) : AdelanteGRIFFIE RECHT-B'ANK VAN

KOOPHAMDEL GENT

16 OKT. 2011i

AFDELING DeEMPFMONDE

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkbeki

Zetel Regentiestraat 74

9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : Verbeterende akte

Er blijkt uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADELANTE", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Regentiestraat 74, opgemaakt door geassocieerd notaris Patrice BOHYN, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen", met zetel in Belgi te Beveren (Haasdonk), op 9 oktober 2014, ter registratie aangeboden, dat in het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van voormelde vennootschap "ADELANTE", opgemaakt door notaris Patrice Bohyn te Haasdonk op 14 oktober 2013 het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bij de omzetting naar euro foutief werd vastgesteld op zeventienduizend driehonderd tweenvijftig euro , vijfenvijftig cent ( 17.352,55), terwijl dit achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro n cent ( 18.592,01) moest bedragen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: 1. expeditie akte, 2. gecordineerde statuten en S. lijst akten.

Er werd tevens vastgesteld dat in de publicatie van het uittreksel van de oprichtingsakte van de vennootschap, destijds verleden voor notaris Patrice Bohyn te Haasdonk op 13 augustus 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 september 1998 onder nummer 48, foutlef werd vermeld dat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd werd door 750 aandelen. Het kapitaal van de vennootschap wordt evenwel vertegenwoordigd door 1.000 aandelen.

Geassocieerd notaris Carol Bohyn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

04/11/2013 : DE059357
03/04/2013 : DE059357
30/03/2012 : DE059357
31/03/2011 : DE059357
02/04/2010 : DE059357
01/04/2009 : DE059357
28/03/2008 : DE059357
30/03/2007 : DE059357
04/04/2006 : DE059357
07/04/2005 : SN059357
01/04/2004 : SN059357
01/04/2003 : SN059357

Coordonnées
ADELANTE

Adresse
REGENTIESTRAAT 74 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande