ALL-MEAT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ALL-MEAT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.636.563

Publication

10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 04.06.2014 14151-0027-011
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 03.06.2013 13147-0160-011
13/03/2012
MOO 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNEERGELEGD

2 9. -020a2

KL'C : :1 ..:',LNK VAN

"" TE CYFNT

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

X1205&593*

Ondernemtngsnr.: 043936663

Benaming (volutt) : ALL-MEAT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kestelstraat 172, 9680 Aalter, Belgi

(volledig adres)

Onderwerpfen} akte: BENOEMING

Er blijkt uit de notulen van de Raad van Bestuur van de vennootschap, gehouden op 24 oktober 2011, dat de Raad van Bestuur de heer GeertAlly heeft herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder.

Dhr. GeertAlly

Gedelegeerd bestuurder

Samen hiermee neergelegd:

- Kopie notulen Raad van Bestuur dd. 24 oktober 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2912 - Annexes duMoniteur_belge.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

erso : Naam en handtekening

05/12/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

*11182478*

Ondememingsnr : 0439.636.563 Benaming ALL MEAT

Ivoiuit) :NEERGELEGD

2 3 NOV. 2011

RECHNK VAN

ht...J LJ C' I 1 /-i l' M LJ L_ L I i._ l7 L i V 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kestelstraat 172, 9880 Aaltel, Belgi

Onderwerp akte : BENOEMING

Er blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 23

oktober 2011, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap ALL MEAT de

volgende beslissingen heeft genomen:

- Herbenoeming van de volledige Raad van Bestuur voor een periode van 6 jaar:

- De heer Geert Ally

- Mevrouw Zutterman Kristien

Dhr. Geert Ally

Bestuurder

Mevr. Zutterman Kristien

Bestuurder

Samen hiermee neergelegd:

- Kopie notulen Algemene vergadering 23 oktober 2011

:~ rr_ laat.te l+l~ %an L.li{_ B re,H.rlr,lwr+ Rocto Naa^i fn hoedaru_O,helt4 vf'l ::E rflcjru r11ER"EFrje rr 1.-r F i ELrI ;#1 .:L rEf`~+L rn11S

he1'(1Rn[1 fig rP,r'3'it5-.r..prc('nrl *1'. ^n ^,_r:re+ tr- '. r,. t" <.. . ;L''CF~~

V rp iheZ.'ll en !l2riC'lE: Erd;

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 27.06.2011 11219-0518-010
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 17.07.2009 09454-0263-011
16/10/2008 : BG070801
18/09/2008 : BG070801
04/08/2008 : BG070801
01/08/2007 : BG070801
26/07/2007 : BG070801
14/07/2006 : BG070801
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 23.06.2015 15210-0180-013
18/11/2005 : BG070801
04/07/2005 : BG070801
23/07/2004 : BG070801
06/08/2003 : BG070801
19/07/2002 : BG070801
25/09/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 18.09.2015 15592-0315-013
06/07/2001 : BG070801
13/07/2000 : BG070801
13/07/1999 : BG070801
28/10/1993 : BG70801
12/10/1990 : BG70801
27/01/1990 : BG70801

Coordonnées
ALL-MEAT

Adresse
KESTELSTRAAT 172 9880 AALTER

Code postal : 9880
Localité : AALTER
Commune : AALTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande