APOTEEK D'HAESELEER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : APOTEEK D'HAESELEER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 421.493.308

Publication

31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 27.07.2012 12347-0184-015
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.08.2011 11499-0025-015
31/08/2011
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

GRIFFIE

VAN Q~,r'HANDEI.~

k 9" 08. 2011

DEND@riftNDE

1

I *p111VIIII~326 78*I~VMV IN

1

Benaming : APOTEEK D'HAES F-LEER --. ---

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HOOGSTRAAT 50 - 9450 HAALTERT

Ondernemingsar : 0421.493.308

Voorwerp akte : Herbenoeming van bestuurders en herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge

" Uittreksel uit de notulen van de vergadering van aandeelhouders gehouden op 7 mei 2010 op dei maatschappelijke zetel van de vennootschap:

De vergadering beslist om volgende (rechts)personen te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap,; met ingang van 12 juli 2010 voor een periode van 6 jaar:

- De Heer Koen Vanholder, wonende te 9450 Haaltert, Stationsstraat 136

- Vandha NV, met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert, Diepeweg 52, met als vaste vertegenwoordiger:

de Heer Koen Vanholder

- Basu BVBA, met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert, Hoogstraat 50, met als vaste vertegenwoordiger;

de Heer Bart Vanholder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur bijeengekomen op 4 juni 2010 op de maatschappelijke; zetel van de vennootschap:

De raad van bestuur bevestigt de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met: ingang van 12 juli 2010 en dit voor een periode van 6 jaar van:

- Basu BVBA, met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert, Hoogstraat 50, met als vaste vertegenwoordiger; de heer Bart Vanholder.

Basu BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de Bart Vanholder

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de perso(o )n(en; bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 12.08.2009 09576-0315-014
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 27.08.2008 08662-0012-014
03/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 28.07.2006 06587-5258-015
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 27.07.2005 05556-4922-015
27/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 25.06.2004, NGL 23.07.2004 04495-2595-015
31/07/2003 : AA037965
11/10/2002 : AA037965
03/08/2002 : AA037965
21/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.09.2015, NGL 15.10.2015 15649-0297-017
01/08/2001 : AA037965
14/07/2001 : AA037965
17/07/1999 : AA037965
06/08/1996 : AA37965
01/01/1993 : AA37965
01/01/1989 : AA37965
01/01/1988 : AA37965
25/04/1986 : AA37965
01/01/1986 : AA37965

Coordonnées
APOTEEK D'HAESELEER

Adresse
HOOGSTRAAT 50 9450 HAALTERT

Code postal : 9450
Localité : HAALTERT
Commune : HAALTERT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande