APOTHEEK BAES-COOLS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : APOTHEEK BAES-COOLS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 864.166.565

Publication

15/04/2014
Mod Word 11.1

Ir In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

03 APR. 2014

AFDELING DeMMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0864.166.566

Benaming

(voluit) Apotheek Baes - Cools

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Stationsstraat 3 - 9190 Kemzeke

(volledig adres)

Onderwerp akte Wijziging maatschappelijke zetel

Uit de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 28 februari 2014 blijkt dat de maatschappelijke zetel met ingang op 1 maart 2014 verplaatst werd van 9190 Kemzeke, Stationsstraat 3 naar 9190 Kemzeke, Stationsstraat 19e.

(get.) Dominique Cools, zaakvoerder

111111MMIfill1111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 15.07.2014 14310-0482-013
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 13.07.2012 12304-0224-012
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 28.06.2011 11235-0293-012
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 30.08.2010 10487-0261-012
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 10.07.2009 09406-0202-012
20/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 19.08.2008 08572-0197-015
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 06.07.2007 07362-0285-015
08/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.06.2005, NGL 07.07.2005 05441-5076-015
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 29.08.2016 16522-0170-013

Coordonnées
APOTHEEK BAES-COOLS

Adresse
STATIONSSTRAAT 19A 9190 KEMZEKE

Code postal : 9190
Localité : Kemzeke
Commune : STEKENE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande