BESARD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BESARD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 871.984.666

Publication

10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.05.2014, NGL 28.05.2014 14145-0480-013
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 23.05.2013 13130-0371-012
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 12.06.2012 12176-0325-012
03/01/2012
." ~ """=1~ ' Mcd 2,

er In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r'~ 1

~' ~. ~" '

~" , - .

2 Gr~iffie' 1011

~

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsblai Ondernemingsnr : 0871984666

Benaming

(voluit): BESARD

lilial iii iu iuii iii iiii

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koekamerstraat 34 - 9688 Maarkedal

Voorwerp akte : DOELSIJITBREIDING

Er blijkt uit een akte verleden voor Frank Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op vijftien december

tweeduizend en elf, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GESARD" is bijeengekomen en volgend te

publiceren besluit heeft genomen:

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden, zodat de tekst van artikel drie van de'

statuten voortaan zal luiden als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

- electriciteit: plaatsen en onderhouden van electrische leidingen en mechanismen voor drijfkracht,

verlichting, telefonie en domotica zowel voor industrile als huishoudelijke doeleinden;

- mechaniek: plaatsen en onderhouden van mechanische installaties zowel voor industrile als

huishoudelijke doeleinden;

- laswerken;

- installatie van zonnepanelen en zonneboilers;

- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;

- installatie, reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties (op electriciteit, gas of stookolie, verwarmingsketels);

- installatie van sanitaire apparaten, gasleidingen en aansluitingen voor verwarmingssystemen,

waterleidingen;

- loodgieterswerk;

- isolatiewerkzaamheden;

- handelsbemiddeling in loodgietersmateraal, electrisch installatiemateriaal en verwarmingsinstallaties;

- detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal;

- detailhandel electrische artikelen;

- schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;

- algemene codrdinatiewerkzaamheden bouwwerf;

- algemene bouwwerken, optrekken van ruwbouw, aanbrengen pleister- en stukadoorswerk aan de binnen of buitenzijde van gebouwen, montage van binnen- en buitenschnjnwerk van hout of kunststof of metaal (deuren, ramen, kozijnen, trappen, muurkasten, ...), installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, installatie van garagepoorten, luiken, traliewerk, hekken, installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren, plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding, plaatsen van, dakbedekking, dakgoten en regenafvoerbuizen, metselwerk, chapewerken - montage van hangars, loodsen, schuren, enzoverder;

- afbraakwerken van gebouwen: slopen van gebouwen;

- installatie van electronische inbraakbeveiliging en brandbeveiligings-apparatuur. "

Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandata ris of vereffenaar waarnemen in andere. vennootschappen.

De vennootschap mag aile verrichtingen, met inbegrip van financile, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo; in Belgi als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De algemene vergadering van vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden alsook wijzigen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in Belgi als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vpnrnrn

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Frank Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van 15 december 2011;

- verslag van de zaakvoerder aangaande de doelsuitbreiding met bijhorende staat van activa en passiva;

- gecordineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

ti

~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 11.06.2011 11170-0281-014
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.05.2010, NGL 03.06.2010 10155-0545-013
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.05.2009, NGL 25.05.2009 09172-0241-012
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.05.2008, NGL 21.05.2008 08154-0131-014
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.05.2015, NGL 27.05.2015 15132-0521-019
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.05.2007, NGL 30.05.2007 07174-0058-012

Coordonnées
BESARD

Adresse
KOEKAMERSTRAAT 34 9680 MAARKEDAL

Code postal : 9680
Localité : Etikhove
Commune : MAARKEDAL
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande