BLOOVI ME

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BLOOVI ME
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.311.052

Publication

29/04/2014 : Benoeming zaakvoerders
UITTREKSEL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BVBA BLOOVI ME gehouden;

op de zetel der vennootschap op 23 December 2013 om 13 u.

Zijn aanwezîg: ■

1. Mevr. Camille Meert 2. Dhr. Mamik D'Hoore

3. U-dream bvba, vertegenwoordigd door zijn vaste verstegenwaordiger, Dhr. Winnie Vincten 4. Dhr. Peter Ryckaert

Alte parfijen verklaren dat zij alhier vrijwillig verschijnen en akkoord gaan te beraadslagen en te besluiten over; de voorgestelde agenda. Derhalve is de vergadering geldig samengesteld en bevoegd te besluiten over de;

volgende punten op de agenda:

1/ Benoeming U-Dream bvba als zaakvoerder, met Winnie Vtncken als vaste vertegenwoordiger

2/ Benoeming Ryckaert Management Services Comm. V als zaakvoerder, met Peter Ryckaert als vaste:

vertegenwoordiger

Beslissingen:

1/ Hierbij wordt beslist om vanaf 23/12/2013 U-Dream bvba met maatschappelijke zetel te Groenstraat 3, B- 9420 Erpe-Mere, gekend in het KBO onder het nummer 0884.834.592, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, de heer Winnie Vincken, te benoemen als zaakvoerder.

2/ Tevens wordt beslist om vanaf 23/12/2013 Ryckaert Management Services Comm.V met maatschappelijke zetel te Kievitlaan 9, B-2820 Bonhelden, gekend in het KBO onder het nummer 0478.047.672, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Ryckaert, te benoemen als zaakvoerder.

Deze beslissingen wordt goedgekeurd door deze Bijzondere Algemene Vergadering met éénparigheid van:

stemmen.

Aldus opgemaakt op 23/12/2013

-BVBA Mamik D'Hoore

Vertegenwoordigd door zijn vaste Vertegenwoordiger,

Dhr. Mamik D'Hoore Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.
09/05/2014
Mod 2t

1 i, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter grif - an de akte

RECHTBAK VA KOO HANDELTr

Ondernemingsnr : 0845.311.052 Benaming

(voluit) : Bloovi Me

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : A.della Faillelaan 2a, 9052 Zwijnaarde

Onderwerp aide : Verplaatsing zetel

UITTREKSEL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BVBA BLOOVI ME gehouden, op de zetel der vennootschap op 11 April 2014 om 12u00.

Zijn aanwezig:

1. Dhr. Marnik D'Hoore

2. Mevr. Camille Meert

3. Dhr. Winnie Vincken

4. Dhr. Peter, Ryckaert

Alle partijen verklaren dat zij alhier vrijwillig verschijnen en akkoord gaan te beraadslagen en te besluiten: over de voorgestelde agenda. Derhalve is de vergadering geldig samengesteld en bevoegd te besluiten over de volgende punten op de agenda:

1/ Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar de Kortrijksesteenweg 88, B-9830 Sint-Martens-Latem.

Beslissing:

1/ De Bijzondere Algemene Vergadering beslist in zijn vergadering van heden om de zetel van de' vennootschap te verplaatsen naar Kortrijksesteenweg 88, 9830 Sint-Martens-Latem.

Deze beslissingen wordt goedgekeurd door deze Bijzondere Algemene Vergadering met nparigheid van stemmen.

Aldus opgemaakt te Zwijnaarde op 11/04/2014

Mamik D'Hoore BVBA

Zaakvoerder

Vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger,

Dhr. Mamik D'Hoore

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

1 96939*

16/01/2013
idr Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte11111.119711* II

Ondernemingsvr : 0845.311.052

Benaming

(voluit) : BLOOVI ME

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Vesten 13, 9120 Beveren

Onderwerp akte : Verplaatsing zetel, Ontslag en Benoeming zaakvoerder

UITTREKSEL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BVBA BLOOVI ME gehouden op de zetel der vennootschap op 12 November 2012 om 13 u.

Zijn aanwezig:

1. Dhr. Mamik D'Hoore

2. Mevr. Camille Meert

Alle partijen verklaren dat zij alhier vrijwillig verschijnen en akkoord gaan te beraadslagen en te besluiten over de voorgestelde agenda. Derhalve is de vergadering geldig samengesteld en bevoegd te besluiten over de: volgende punten op de agenda:

1/ Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar de A.della Faillelaan 2A, B-9052 Gent

2/ Ontslag Marnik D'Hoore en Camille Meert als zaakvoerder

3/ Benoeming Marnik D'Hoore bvba als zaakvoerder en Metex bvba als zaakvoerder

4/ Benoeming Marnik D'Hoore als vaste vertegenwoordiger

Beslissingen:

1I De Bijzonder Algemene Vergadering beslist in zijn vergadering van heden om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar A. della Faillelaan 2A, B-9052 Gent.

2/ De Bijzonder Algemene Vergadering beslist in zijn vergadering van heden om vanaf heden Dhr. Marnik; D'Hoore en Mevr. Camille Meert te ontslaan als zaakvoerders. Beiden aanvaarden dit ontslag.

3/ De Bijzonder Algemene Vergadering beslist in zijn vergadering van heden om Marnik D'Hoore bvba met maatschappelijke zetel te A.della Faillelaan 2A, B-9052 Gent, gekend in het KBO onder het nummer' 0885.492.313, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, de heer Marnik D'Hoore, te benoemen als zaakvoerder.

De Bijzonder Algemene Vergadering beslist in zijn vergadering van heden om Metex bvba met maatschappelijke zetel te Valerius de Saedeleerlaan 5, B-9830 Sint-Martens-Latem, gekend in het KBO onder het nummer 0439.837.689, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, mevrouw Camille Meert, te benoemen als zaakvoerder.

4/ Hierbij wordt beslist om vanaf heden Dhr. Mamik D'Hoore te benoemen als vaste vertegenwoordiger.

Deze beslissingen wordt goedgekeurd door deze Bijzondere Algemene Vergadering met nparigheid van stemmen.

Aldus opgemaakt op 12/11/2012

Marnik D'Hoore

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/04/2012
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12302252*

Neergelegd

17-04-2012Griffie

Ondernemingsnr :

0845311052

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op dertien april tweeduizend twaalf, neergelegd vr registratie, dat een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met de naam  Bloovi Me , waarvan de zetel gevestigd is te 9120 Beveren, Vesten(BEV) 13, met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), gesplitst in duizend achthonderd zestig (1.860) gelijke aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1.860.

Kapitaal

Het kapitaal werd onderschreven als volgt :

a) De heer Marnik D hoore, wonende te 9120 Beveren, Vesten 13, schrijft in op de

aandelen nummer 1 tot en met 930. 930

b) Mevrouw Camille Meert, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Dorpsstraat 7,

schrijft in op de aandelen nummer 931 tot en met 1860. 930

Hetzij samen het geheel van het kapitaal onderschreven of achttienduizend

zeshonderd euro (18.600 EUR) voor duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen: 1.860

De gemelde bedragen werden in totaliteit gestort op een speciale bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij de KBC Bank.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

I. Het geven van alle mogelijke management, beheer en consulting adviezen. Dit op het gebied van HR, marketing, productie, financin, administratie en commercieel beheer. Het uitvoeren van alle mogelijke opdrachten inzake administratie, HR, beheer, financin, aan en verkoop. Het waarnemen van alle mogelijke bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ander ondernemingen, het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen. Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Het leveren van diensten inzake Human Resources Consulting.

Adviesverlening en alle andere mogelijke vormen inzake Human Resources Consulting, personeelsadministratie en -organisatie.

Het organiseren van opleidingen, trainingen en vormingen, outplacement in de ruimste zin van het woord.

Het verzorgen van diensten inzake werving en selectie, beoordeling en motivatie van medewerkers, headhunting, arbeidsbemiddeling, verloningsstructuren, motivatieprogramma s, personeelsbeheer, personeelsrecrutering, ...

Het aanbieden van diensten van uitzendarbeid, tijdelijke tewerkstelling en interim-arbeid in de ruimste zin van het woord.

Het leveren van alle mogelijke internetdiensten. De elektronische handel, verkoop van goederen of diensten via het internet in alle mogelijke vormen. Het verlenen van alle diensten aangaande internet.

De handel in producten in de ruimste zin van het woord: aan- en verkoop, import als export, groothandel als kleinhandel.

Het organiseren van events, evenementen, beurzen, bedrijfs-events, seminars, voordrachten voor particulieren, zelfstandigen, derden.

Benaming (voluit): Bloovi Me

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9120 Beveren, Vesten(BEV) 13

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het verzorgen van seminars en voordrachten, het lesgeven en organiseren van alle mogelijk voordrachten en cursussen in de ruimste zin van het woord.

Het uitvoeren van verkoopsopdrachten en diensten opdrachten binnenin de retail en of internetprojecten. Dit via een vaste vergoeding per uur of per verkoop, met of zonder commissie op deze verkoop.

Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van een gelijkwaardige handel niet aantasten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in Belgi als in het buitenland, op alle manieren en de modaliteiten die haar het best schijnen.

II. In Belgi en in het buitenland,uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en de verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen,alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende zakelijke rechten.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te

richten,industrile, commercile, financile landbouw of immobilienvennootschappen of

ondernemingen; het stimuleren, de planning en de cordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en Financile bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

III. Hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning  en inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financile instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden en betreffen onder meer:

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:-

Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren,vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service  flats, rusthuizen, winkels, horeca  uitbatingen en vakantie - oorden ; vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken

aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen,

commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

De cordinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.

Onderneming in roerende en onroerende goederen en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van n maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes december negentienhonderd driennegentig; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin. Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, bouw en stabiliteitsstudies en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-als buitenland en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

Het leveren van diensten inzake Human Resources consulting.

Adviesverlening en alle andere mogelijke vormen inzake Human Resources Consulting, personeelsadministratie en  organisatie.

Het organiseren van opleidingen, trainingen en vormingen, outplacement in de ruimste zin van het woord

Het verzorgen van diensten inzake werving en selectie, beoordeling en motivatie van medewerkers, headhunting, arbeidsbemiddeling, verloningsstructuren, motivatieprogramma s, personeelsbeheer, personeelsrekrutering, ...

Het aanbieden van diensten van uitzendarbeid, tijdelijke tewerkstelling en interim-arbeid in de ruimste zin van het woord.

Trading in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industrile, commercile, financile, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in Belgi als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met haar doel. Zij mag zich voor deze vennootschapen borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen doch dit met uitzondering van deze activiteiten waarvoor een bijzondere toelating is vereist. Voormelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte tot eenendertig december tweeduizend dertien.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten - ook jaarvergadering genoemd - gaat ieder jaar door op de laatste dinsdag van de maand mei, om 11 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, zelfde plaats en uur.

Bijzondere algemene vergaderingen (zonder dat de statuten gewijzigd worden) en buitengewone algemene vergaderingen (waarbij de statuten wel gewijzigd worden) kunnen ten alle tijde worden bijeengeroepen overeenkomstig de wet.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangeduid in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Bijeenroepingen

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, houder van certificaten op naam, obligatiehouder, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vr de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op n stem, behoudens schorsing.

Behalve in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze op de vergadering.

Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Indien de stemmen staken bij herkiezing is de oudste kandidaat verkozen.

De aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal van hun aandelen voorkomen, wordt door ieder van hen of hun rechthebbenden ondertekend vr zij de zitting binnenkomen.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Nochtans mogen de minderjarigen, de onbekwamen, de burgerlijke vennootschappen en de handelsvennootschappen respectievelijk vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers of conventionele lasthebbers.

De zaakvoerders mogen het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen vr de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door n en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten, zowel per brief of per telefax. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. Is er slechts n vennoot, dan oefent hij alle machten van de algemene vergadering uit, zonder deze te kunnen delegeren.

Over personen wordt geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij het bureau of de vergadering beslist een geheime stemming daarover te houden.

Bij inpandgeving van aandelen wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks vragen.

De afschriften voor derden worden ondertekend door n of meer zaakvoerders.

Verloop van de vergadering

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag, of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.

Evenwel wordt de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door de twee zaakvoerders, samen optredend voor de volgende verrichtingen:

a) aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,

b) hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,

c) het in huur geven van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur

d) het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen

Zijn er drie zaakvoerders of meer, dan vormen zij een college van zaakvoerders. Zij stellen aan het hoofd daarvan een voorzitter aan en handelen verder zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders of het college van zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, die met het doel van de vennootschap overeenkomen.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering vallen onder hun bevoegdheid.

De zaakvoerders mogen het dagelijks bestuur aan n of meer personen, vennoten of niet, overdragen mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.

oor-

Voor

behouden

behouden

aan het

aan het

elisch

Belgisch

taatsblad

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht. Tegenstrijdigheid van belangen

Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen besluit, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden het Wetboek van vennootschappen na te leven. (thans art. 259 e.v. W.Venn.)

Winstverdeling

Van de nettowinst zal jaarlijks minstens vijf ten honderd worden afgetrokken voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds; deze voorafneming is niet meer verplicht zodra dit fonds n tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de winst.

Verdeling van het saldo na vereffening

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten worden verdeeld in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, mits dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

Is dit laatste niet het geval, dan wordt het evenwicht hersteld door de vereffenaars, hetzij door opvraging van bijstortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Benoemingen

Zaakvoerders

Twee niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap werden aangesteld en werden benoemd tot die functie voor de duur van de vennootschap :

1) De heer Marnik D hoore, voornoemd;

2) Mevrouw Camille Meert, voornoemd.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders zou over beslissen.

Bekrachtiging

De comparanten hebben verklaard dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 01 maart 2012. Deze overneming zal maar effect sorteren zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge (Sint-Michiels), heeft de comparanten erop gewezen dat de verbintenissen, aangegaan voor rekening van de vennootschap tussen 13 april 2012 en de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie, onderworpen zijn aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dus dienen bekrachtigd te worden binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft bekomen (d.i. de voormelde neerlegging op de griffie). Volmacht werd verleend aan de heer Jrgen Sinnaeve (Sinnaeve Accounting&Consulting), 8210 Zedelgem, Groenestraat 173, om in hun naam alle nodige formaliteiten te vervullen voor het bekomen van de inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister en latere eventuele wijzigingen en doorhalingen;

evenals voor het bekomen van een B.T.W.-nummer en andere licenties en vergunningen, daartoe alle stukken en akten te tekenen, woonplaats te kiezen, indeplaats te stellen en al te doen wat nodig of nuttig is voor het bekomen van het hierboven gemeld doel.

Luik B - Vervolg

Dirk Hendrickx, Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.07.2015, NGL 28.08.2015 15486-0594-016
22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.07.2016, NGL 19.08.2016 16436-0489-016

Coordonnées
BLOOVI ME

Adresse
KORTRIJKSESTEENWEG 88 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Code postal : 9830
Localité : SINT-MARTENS-LATEM
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande