BOSKATRANS

Divers


Dénomination : BOSKATRANS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 550.687.806

Publication

29/04/2014 : dd. 11/04/2014.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, het/Ij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
21/11/2014
Ondernemingsnr : 0550.687.806

Benaming

(voluit) : BOSKATRANS

(verkort):

Rechtsvorm : Coperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Morekstraat 57 - 9032 Won delgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 30/09/2014: De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van en stemt unaniem in met

- De benoeming van de heer Ivan Ivanov Radoslavov, gedomicilieerd te Bulgarije, 7200 Razgrad, 7300 Kubrat, 7318 Savin, Han Kubrat 20 en verblijvende te 9000 Gent, Koolkapperstraat 43; geboren te Kubrat (Bulgarije) op 12 oktober 1991, IDBGR nummer 6400990468; als bijkomende bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 01 oktober 2014.

De heer Syuleyman Syuleyman Hyusein

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod weid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie y

i umiinuuiu i

*14210864*

I

iu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
BOSKATRANS

Adresse
MOREKSTRAAT 57 9032 WONDELGEM

Code postal : 9032
Localité : Wondelgem
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande