CAPITOLE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : CAPITOLE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 466.183.285

Publication

28/04/2014 : Verplaatsing zetel
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere Algemene Vergadring van 01 april 2014:

Overeenkomstig artikel 2 van de statuten, beslist de Raad van Bestuur met eenparigheid vari stemmen, de' maatschappelijke zetel van de vennootschap over te plaatsen van 8930 Menen, Groenestraat 50 naar 9000] Gent, Graaf van Vlaanderenplein 5. ;

Voor ontledend uittreksel.

Getekend: Dominîek Allaert, Bestuurder

Op de laatste biz. van LuikB vermelden : Recto ;

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bavoegd ds rechtepetsoon ten aanzien van detden te vertegenwoorcligen

Verso : Naam en handtekening.
09/04/2014 : GE194106
04/02/2014 : GE194106
24/01/2013 : GE194106
12/09/2012 : GE194106
22/12/2011 : GE194106
17/01/2011 : GE194106
24/12/2009 : GE194106
18/12/2008 : GE194106
31/12/2007 : GE194106
07/12/2007 : GE194106
08/12/2006 : GE194106
13/01/2006 : GE194106
30/08/2005 : GE194106
15/02/2005 : GE194106
12/11/2004 : GE194106
12/08/2003 : GE194106
07/01/2003 : GE194106
09/09/2002 : GE194106
08/09/2001 : GE194106
25/08/2001 : GE194106
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.07.2015, GGK 27.11.2015, NGL 17.12.2015 15693-0526-031

Coordonnées
CAPITOLE

Adresse
GRAAF VAN VLAANDERENPLEIN 55 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande